Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

prof. dr hab.

Andrzej Zieniewicz

profesor nadzwyczajny

a.zieniewicz@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

– historia i historiozofia w literaturze XX wieku
– problemy literatury jako świadectwa
– studia nad formami z pogranicza fikcji i autobiografii

Książki

Książki autorskie

A. Zieniewicz, Idące Wilno. Szkice o Żagarach, Warszawa 1987.

A. Zieniewicz, Małe iluminacje. Formy prozatorskie w twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1989.

A. Zieniewicz, Polak mały w Azji mniejszej, Warszawa1992.

A. Zieniewicz, Jak Polak z Polakiem. Autoprezentacje. Dyskursy. Analizy, Ciechanów1998,

A. Zieniewicz, Obecność autora. Style rzeczywistości w sylwie współczesnej, Warszawa 2001.

A. Zieniewicz, Pakty i fikcje.Autobiografizm po końcu wielkich narracji, Warszawa 2011.

Książki pod redakcją

Autobiografizm ” przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.

Historia niechciana. Historie obecne: szkice o literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, 2003.

Podmiot i tekst w literaturze XX wieku. Warsztaty interpretacyjne, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, przy współpracy K. Krowirandy, Ż. Nalewajk, Warszawa 2006.

Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2006.

Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2007.

Dwudziestolecie 1918″1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, red. A.S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2010.

Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz, Warszawa 2011.

Wybrane artykuły

A. Zieniewicz, Czułość i wrogość przemian (migracje, reforma rolna i socrealizm w perspektywie “prześnionej rewolucji”), “Teksty Drugie” 2017, nr 6, s. 221 ” 237.

A. Zieniewicz, Zwrot ku pamięci narodowej. Fetyszyzowanie zła Okrągłego Stołu, w: Krajobraz po transformacji, red.. B. Zieliński, Poznań 2018, s. 115-132.

A. Zieniewicz, “Słowa płonące” czy “nieosobisty tryb wypowiedzi”” O czym jest Okno Zdzisława Stroińskiego, w: Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu, red. K. Hryniewicz, K. Samsel, Warszawa 2018, s. 26-44.

Zakład

Zakład Literatury XX i XXI w.

Funkcje

Kierownik Zakładu Literatury XX i XXI w.

W latach 2008-2016 Dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej “Polonicum”