Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Anna Wietecha

naukowo-techniczne

annawietecha@uw.edu.pl

DYŻURY

wtorki, 15:30-16:30, pok. nr 23

Zainteresowania naukowe

Interesuję się szeroko pojętą literaturą popularną, w tym, w szczególności zagadnieniem początków polskiej powieści kryminalnej. Moje zainteresowania ogniskują się też wokół problemu tolerancji w kulturze, disability studiesoraz percepcji i reprezentacji rzeczywistości w dziele literackim.

Książki

Książki autorskie

A. Wietecha, Sięgnąć poza wzrok. Doświadczenia percepcyjne w krótkich formach prozatorskich Bolesława Prusa. Teksty i konteksty, Warszawa 2015.

Książki pod redakcją

  1. Polska literatura wysoka i popularna lat 1864-1918. Dialogi i inspiracje, red. I. Koczkodaj, K. Lesicz i A. Wietecha, Warszawa 2011.
  2. Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864-1914, red. M. Kłosińska, A. Kowalczyk, M. Leśniewska, I. Poniatowska i A. Wietecha, Warszawa 2017.

Wybrane artykuły

Metafora malarska w polskiej krytyce literackiej w latach 1864-1918. Rekonesans[w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej, red. G. Borkowska i M. Rudkowska, Warszawa 2010, s. 192-208.

Prusowska podróż w krainy literatury popularnej, czyli ślady “tej trzeciej” w Pałacu i ruderze [w:] Polska literatura wysoka i popularna lat 1864-1918. Dialogi i inspiracje, red. I. Koczkodaj, K. Lesicz-Stanisławska i A. Wietecha, Warszawa 2011, s. 27-37.

Tropem drobnych śladów ” społeczność żydowska w antycznych powieściach końca XIX wieku[w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. E. Prokop-Janiec i S. Żurek, Kraków 2011, s. 325-336.

Miraże poznania. Z legend dawnego EgiptuBolesława Prusa jako parabola o władzy, czasie i śmierci[w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. M. Poradecki, przy współudziale M. Szymor-Rólczak, Łódź 2011, s. 33-42.

U wrót poznania. Wielki Elizy Orzeszkowej jako głos w dyskusji nowelistów pozytywizmu o muzyce i jej właściwościach [w:] Sekrety Orzeszkowej, red. G. Borkowska, M. Rudkowska i I. Wiśniewska, Warszawa 2012, s. 338-351.

The Picture of Jewish community in Mirtala by Eliza Orzeszkowa. Its features and associations, “Literacje” 2012 nr 4 Zęby, s. 116-119.

O płynnej formie realizmu, czyli rzemiosło człowieczeństwa w ŚnieBolesława Prusa[w:] Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. D. Osiński, E. Paczoska i B. Szleszyński, Warszawa 2013, s. 189-208.

Pod kątem przeszłości i przyszłości ” filtrowanie historii zbiorowej i jednostkowej przez pryzmat ludzkiego ciała w noweliBędzie wojnaMarii Konopnickiej, “Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, rok VI (XLVIII), 2013, nr Archeologia i futurologia wyobraźni, s. 131-148.

Ksiądz Inocenty Grdyka na ścieżkach wiary i niewiary w noweli Adolfa DygasińskiegoŚwiat i ślepa dziewczyna [w:] Postać księdza w literaturze, red. G. Głąb i S. Radziszewski, Radom 2014, s. 53-72.

Logika spojrzenia w Ogrodzie SaskimBolesława Prusa, “Napis”, seria XX, 2014
nr W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, s. 121-137.

Modyfikacje realności w Dziwnej historiiBolesława Prusa, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” nr 173, “Studia Historicolitteraria” XIV, Kraków 2014, s. 32-48.

Bohaterowie na przełęczy czasu wOgniwachElizy Orzeszkowej [w:] Kategorie kultury. Czas, red. M. Bator, M. Krzysztofik i Z. Trzaskowski, Kielce 2015, s. 559-568.

Aktualizacja Quo vadisHenryka Sienkiewicza w XXI wieku, czyli Quo vadis III tysiąclecieMartina Abrama. Kilka scen z życia postaci zapożyczonych i nowych[w:] Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej, red. K. Dominas, R. Dymczyk i A. Mikołajczak, Poznań 2015, s. 68-81.

Odpoznawanie życia w Organiście z PonikłyHenryka Sienkiewicza[w:] Lut pictura poesis. Wokół korespondencji sztuk, red. P. Rosiński i Z. Trzaskowski, Kielce 2015, s. 373-392.

Magdalena Brzeska jako geniusz uczucia, czyli o lekcjach empatii w EmancypantkachBolesława Prusa[w:] Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje, t. 1, Od czasów najdawniejszych do XIX wieku, red. I. Maciejewska, Olsztyn 2016, s. 239-246.

Czego nie widać w lustrze, czyli o przekraczaniu ciemności w KatarynceBolesława Prusa, “Pamiętnik Literacki” 2016, z. 3, s. 119-137.

Świat dziecka w Przygodzie Stasia Bolesława Prusa[w:] Dziecko. Literatura, sztuka, język, red. R. Starz, Kielce 2016, s. 215-224.

Świat zwierząt i roślin uwikłany w świat ludzi w EmancypantkachBolesława Prusa[w:] Zielona historia literatury, t. 2, Ekomodernizmy, red. D. Piechota i A. Trześniewska, Lublin 2016, s. 45-53.

(Nie)inspiracje myślą Williama Jamesa wWędrówce po ziemi i niebieBolesława Prusa[w:] Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E. Paczoska i A. Budrewicz, Warszawa 2016, s. 398-412.

Traktat pokojowy Jana Blocha ” profecja i pacyfizm[w:] Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918, red. D. Kielak, M. Makowska i J. Niewiarowska, Warszawa 2016, s. 199-210.

Prus i inni jako kolekcjonerzy detali, czyli epizod z historii noweli[w:] Kolekcjonerzy, zbieracze, kwestarze w literaturze i kulturze XIX i XX wieku, red. J. Lekan-Mrzewka i B. Obsulewicz-Niewińska, Lublin 2016, s. 309-328.

Obszary obcości w ŚmierciIgnacego Dąbrowskiego[w:] Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864-1914, red. M. Kłosińska, A. Kowalczyk, M. Leśniewska, I. Poniatowska i A. Wietecha, Warszawa 2017, s. 221-234.

Zakład

Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej