Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab.

Ewa Hoffman-Piotrowska

adiunkt

ewa.pio5@wp.pl

DYŻURY

piątek 11.15-12.15

Zainteresowania naukowe

W sposób szczególny w moje badania naukowe koncentrują się wokół problematyki późnego romantyzmu, a przede wszystkim mistycyzmu romantycznego, kwestii artykulacji doświadczenia wewnętrznego, związków miedzy poezją a mistyką, problemów metodologicznych opisu i naukowej weryfikacji doświadczenia wewnętrznego. Kwestie te badałam w odniesieniu do twórczości genezyjskiej Juliusza Słowackiego i dzieła Adama Mickiewicza. Ważnym polem moich eksploracji badawczych jest także historia idei romantycznych ” zwłaszcza romantyczna filozofia historii.

Książki

Książki autorskie

E. Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz-towiańczyk. Studium myśli, Warszawa, 2004.

E. Hoffmann-Piotrowska, W ustach jest otwór duszy” Szkice o romantykach i mistykach, Warszawa, 2012.

E. Hoffmann-Piotrowska, “Święte awantury”. Orto- i heterodoksje Adama Mickiewicza,Warszawa, 2014.

Książki pod redakcją

Mickiewicz mistyczny,red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

A to co na krótko, może być na zawsze. Pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego,red. E. Hoffmann-Piotrowska, J. Puzynina, Warszawa 2007.

Słowacki mistyczny. Rewizje po latach, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2012.

Dziady nasze maja to szczególnie””. Studia i szkice współczesne o dramacie Adama Mickiewicza, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Wydawnictwo Polonistyki UW Warszawa 2013.

Mickiewicz nieodoczytany. Korespondencja poety w perspektywie współczesnej, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, T. Jędrzejewski, Wydawnictwo Polonistyki UW, Warszawa 2014.

Pan Tadeusz. Poemat ” postacie -recepcja, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, (w druku, ukaże się na początku 2016 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego.

Liryka Mickiewicza. Uczucia ” świadectwa – ekspresje, Warszawa 2018.

Edycje

“Otulona dobrocią” 99 listów księdza Jana Twardowskiego do “wnuczki” Maryli i jej zapiski z dziennika, Warszawa 2007.

Wybrane artykuły

E. Hoffmann-Piotrowska, Teatralizacja życia w Kole Sprawy Bożej, “Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1995, t. XXX.

E. Hoffmann-Piotrowska,Czy Mickiewicz “dał wiarę” Towiańskiemu”, “Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 2000, t. XXXV.

E. Hoffmann-Piotrowska, “Dusza naga” Mickiewicza ” towiańczyka. Przyczynek do mistycznej antropologii poety,”Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 2.

E. Hoffmann-Piotrowska, Adam Mickiewicz i Tomasz Merton – miejsca wspólne, w: Mickiewicz mistyczny,  red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska. Warszawa 2005.

E. Hoffmann-Piotrowska, O “milczeniu” Mickiewicza-towiańczyka, “Przegląd Humanistyczny” 2004, nr 2.

E. Hoffmann-Piotrowska, Matematyka i matematycy w szkole krzemienieckiej, Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego, red. S. Makowski, Warszawa 2004.

E. Hoffmann-Piotrowska, Towiański w teatrze Mickiewicza, w: W cieniu Mickiewicza, red. J. Lyszczyna, M. Bąk, Katowice 2006)

E. Hoffmann-Piotrowska, Bóg romantyków, Bóg Mickiewicza, w: Adam Mickiewicz. Wielkość- tradycja-pamięć, red. Z. Kruszewski, J. Półturzycki, Płock 2006.

E. Hoffmann-Piotrowska, Czy Słowacki  był mistykiem”  Refleksje przy czytaniu “Genezis z Ducha”, “Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 6.

E. Hoffmann-Piotrowska, Młodopolskie rozpoznania towianizmu Mickiewicza – wokół “Legionu” Wyspiańskiego, w: Mickiewicz wielu pokoleń  twórców, badaczy i czytelników, red. K. Ratajska, M. Berkan-Jabłońskiej, Łódź 2007

E. Hoffmann-Piotrowska, Myśl antropologiczna Adama Mickiewicza, w: “Artes Liberales Zeszyty Naukowe Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora” 2010, nr 1-2 (8-9).

E. Hoffmann-Piotrowska, Świętość według Mickiewiczaw: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska i O. Płaszczewska, Kraków 2012.

E. Hoffmann-Piotrowska, Adam Mickiewicz (opracowanie hasła dotyczącego biografii i twórczości poety dla Biblioteki Cyfrowej Biblioteki Narodowej w Warszawie).

E. Hoffmann-Piotrowska, Krasiński i mistyka,w:Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie,red. A. Markuszewska, Toruń 2014

E. Hoffmann-Piotrowska, Adam Mickiewicz nawraca Konstancję Łubieńską,w: Mickiewicz nieodoczytany. Korespondencja poety w perspektywie współczesnej, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2014

E. Hoffmann-Piotrowska, Czy Fredro chciał pisać jak romantyk”, w: Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w 200. rocznicę urodzin, red. W. Rzońca, K. Samsel, Warszawa 2015

E. Hoffmann-Piotrowska, Romantyczne przepowiadanie Andrzeja Towiańskiego,w: Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M.J. Gondek, Lublin 2016.

E. Hoffmann-Piotrowska, Dlaczego Tadeusz” Jeszcze o bohaterze ze strony tytułowej arcypoematu, w:Pan Tadeusz. Poemat ” postacie ” recepcja, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2016.

E. Hoffmann-Piotrowska, Mit fundacyjny I Rzeczypospolitej w I Kursie Prelekcji Paryskich, “Colloquia litteraria” 2016, nr 20.

E. Hoffmann-Piotrowska, Romantyczny organicyzm Bogdana Jańskiego. Przyczynek do historii dziewiętnastowiecznych idei, “Zeszyty Teologiczno-Historyczne” 2017, r. 22 (2016).

E. Hoffmann-Piotrowska, Inspiracje myślą św. Augustyna w “Zdaniach i uwagach” Mickiewicza, w:Loci (non) communes. Prace ofiarowane Marii Korytowskiej, red. O. Płaszczewska, M. Siwiec, Kraków 2017.

E. Hoffmann-Piotrowska, Święty Augustyn i Zygmunt Krasiński ” o romantycznej autoutożsamiajacej lekturze filozofa z Hippony,“Prace Filologiczne”, seria literaturoznawcza” 2016, nr 6 (9).

E. Hoffmann-Piotrowska, Romantyk mistyczny, romantyk pragmatyczny. Czy myśl społeczno-polityczna Adama Mickiewicza i Bogdana Jańskiego do czegoś dziś może nam się przydać”,w: Społeczeństwo polskie dziś, red. M. Saganiak i M. Woźniewska-Działak, Warszawa 2018.

E. Hoffmann-Piotrowska, Zdania i uwagi” dzieło nieoczywiste w:Liryka Mickiewicza. Uczucia – świadectwa- ekspresje, red. A. Fabianowski i E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2018.

Zakład

Zakład Literatury Romantyzmu

Funkcje

Członek Redakcji Naukowej “Prac Filologicznych. Seria literaturoznawcza”