Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab., prof. UW

Grzegorz Leszczyński

profesor nadzwyczajny

grzegorz.leszczynski@uw.edu.pl

gmleszcz@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • literatura dla dzieci i młodzieży
 • fantastyka
 • literatura 2. poł. XIX w.
 • literatura i kultura popularna

Książki

Książki autorskie

G. Leszczyński, Daję słowo. Wędrówki po języku i literaturze, Warszawa 2016.

G. Leszczyński, Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Poznań 2015.

G, Leszczyński, M. Zając, Książka i młody czytelnik. Zbliżenia, oddalenia, dialogi, Warszawa 2013.

G. Leszczyński, Książki pierwsze. Książki ostatnie” Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, Warszawa 2012.

G. Leszczyński, Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji(seria: Nauka ” dydaktyka ” praktyka), Warszawa 2010.

G. Leszczyński,Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007.

G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX wieku. Wybrane problemy, Warszawa 2006.

G. Leszczyński, Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty, Warszawa 2003.

G. Leszczyński, Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki, Warszawa 1995.

G. Leszczyński, Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Książki pod redakcją

 1. Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, G. Leszczyński, Poznań 2015.
 2. Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, G. Leszczyński, Poznań 2013.
 3. Sztuka dla dziecka. Tradycja we współczesności, red. G. Leszczyński, Poznań 2011.
 4. Ocalone królestwo. Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci: perspektywy badawcze, problemy animacji, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek i M. Zając, Warszawa 2009.
 5. Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej, red. G. Leszczyński, t. 1 Poznań 2009.
 6. Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek i M. Zając, Warszawa 2008.
 7. Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. T. I Teatr w świecie, red. M. Karasińska i G. Leszczyński, Poznań 2007.
 8. Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. T. II Świat w teatrze, red. M. Karasińska i G. Leszczyński, Poznań 2007.
 9. Kulturowe konteksty baśni. II W poszukiwaniu straconego królestwa, red. G. Leszczyński, Poznań 2006.
 10. Wiedza o kulturze. Encyklopedia, red. G. Leszczyński et all,Warszawa 2006.
 11. Literatura i książka dziecięca 1990 – 2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek i M. Zając, Warszawa 2006.
 12. Kulturowe konteksty baśni. IRozigrana córa mitu, red. G. Leszczyński, Poznań 2005.
 13. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka i G. Leszczyński, Wrocław 2002.
 14. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska i G. Leszczyński, Warszawa 2002.
 15. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. G. Leszczyński et all, t. 1-2 Warszawa 2000.
 16. Dzieciństwo i sacrum 2. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska i G. Leszczyński, Warszawa 2000.
 17. Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska i G. Leszczyński,Warszawa 1998.
 18. Sto lat baśni polskiej, red. G. Leszczyński, Warszawa 1995.
 19. Encyklopedia szkolna. Literatura i język polski, red. G. Leszczyński et all., Warszawa 1995.

Redakcja serii

 • Wielka wojna. Codzienność niecodzienności, komitet redakcyjny: J. Kochanowski, G. Leszczyński, G. Medykowski, Warszawa 2014-2018.
 • Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia, komitet redakcyjny: G. Leszczyński (przewodniczący), W. Kostecka, M. Lach, J. Ługowska, M. Rogoż, R. Waksmund, V. Wróblewska, M. Zając.

Edycje

 1. G. Jęczkowiak, Był czyn i chwała!” Wspomnienia harcerza 1913 ” 1918, red. nauk. J. Kochanowski, G. Leszczyński, G. Mędykowski, Warszawa 2015.
 2. Gajewska,Ta wojna zmieni wszystko” Dziennik Janiny Gajewskiej, red. nauk. J. Kochanowski, G. Leszczyński, G. Mędykowski, Warszawa 2014.
 3. Ostrowska, Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów”Dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna, red. nauk. J. Kochanowski, G. Leszczyński, dr G. Mędykowski, Warszawa 2014.
 4. Tort epistolograficzny[wstęp, opracowanie i krytyczna edycja przechowywanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu nieznanych listów Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Antoniego Gawińskiego, Jana Kasprowicza, Jana Lorentowicza, Andrzeja Niemojewskiego, Władysława Reymonta, Leopolda Staffa, Józefa Weyssenhoffa i Stefana Żeromskiego], w: Młodopolski pakowaniec literacki, red. E. Paczoska, Ł. Książyk, Warszawa 2010.

Wybrane artykuły

G. Leszczyński, “Tyle smutków” A woda spojrzysta”. Leśmian i Malczewski: spotkania, w: Żywioły w literaturze dziecięcej. Woda,red. A. Czabanowska-Wróbel, K. Zabawa, Kraków 2018.

G. Leszczyński, Książka jako aktor w teatrze pamięci, w: [Od]pamiętywanie przeszłości. Gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Dudek, Katowice 2018.

G. Leszczyński, Sztuka dla dziecka. Dziecko dla sztuki. Alternatywy i koniunkcje [tekst do tomu:] Obcowanie małego dziecka ze sztuką. Wokół literatury, teatru, muzyki i tańca, red. A. Ungeheuer-Gołąb, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 22.

G. Leszczyński, “Na początku był dom. Na początku była podłoga.” Literacka mapa miejsc nieistniejących, w:Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2016.

G. Leszczyński, “Zwierzęta pełne wolności drzemią spokojnie tej nocy”[tekst do tomu:] Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 15.

G. Leszczyński, “Kto ty jesteś”” Literatura XXI wieku w poszukiwaniu tożsamości młodego pokolenia, w: O tym, co Alicja odkryła” W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci, red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, M. Rogoż, Kraków 2015, s. 166 ” 184.

Muzyka i literatura dla dzieci: od kołyski do obłędu, w: Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2015.

Kraszewskis schlaflose Nächte, w:Kraszewski,Dresden 2014.

“W Nieparyżu i gdzie indziej” ” paradoksy książki wewnętrznej,w:Zapomniane/zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Studia przypadków,red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2014.

Język w sztuce: przestrzenie obcości, przestrzenie tożsamości, w: Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2013.

Dialektyka ról czytelniczych w prozie Korczaka, w:Janusz Korczak. Pisarz, red. A.M. Czernow, Warszawa 2013.

Zestaw lektur: fabryka analfabetów, w:Nowoczesność polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy, red. A. Pilch, M. Trysińska, Kraków 2013.

“O krasnoludkach i sierotce Marysi” z Orzeszkową w tle, w: Dwie gwiazdy, dwie drogi. Orzeszkowa i Konopnicka. Relacje różne, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2012.

Style lektury książki dziecięcej, w: Noosfera literacka, red. A. Ungeheuer-Gołąb i M. Chrobak, Rzeszów 2012.

Užburtasis Miłoszas, w:Miłoszo idéj” pasaulyje. Czesławo Miłoszo gyvenimo ir k”rybos studijos, Leidin” sudaré ir parengé T. Dalecka, M. Davlevič, Vilnius 2011.

Trickster artysta. Ponowoczesne gry archetypowe, w: Sztuka dla dziecka. Tradycja we współczesności, red. G. Leszczyński, Poznań 2011.

Skandalista Jan B., w: Nie bój Brzechwy. Studia i szkice kleksologiczne, red. J. Malicki i J. Papuzińska, Katowice 2010.

Pocztówka z Odense, w: Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci ” perspektywy badawcze ” problemy animacji, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek i M. Zając, Warszawa 2009, s. 205 ” 229.

Parabole politiche nei libri per l”infanzia, w: Argomenti Polacchi, red. Luigi Marinelli, Roma 2008.

Archipelagi Małgorzaty Musierowicz. Renesansowe i franciszkańskie źródła poetyki codzienności, w: Moja Musierowicz. O twórczości autorki “Jeżycjady”, red. P. Dakowicz, Łódź 2008.

Od aktora do animatora, od misterium do happeningu. Dziecko i książka w obliczu przemian, w: Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek i M. Zając, Warszawa 2008.

Miłość, młodość i śmierć według Konwickiego, w: Nikt nie chciał być młodym. Dzieciństwo i dorastanie w twórczości Tadeusza Konwickiego, red. J. Papuzińska, Warszawa 2007.

Teatr grecki, teatr animacji misterium. Steatralizowane formy dialogu z odbiorcą, w:Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. T. I Teatr w świecie, red. M. Karasińska i G. Leszczyński, Poznań 2007.

Kanon – pojęcie i sprzeczności, w: Literatura i książka dziecięca 1990 – 2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek i M. Zając, Warszawa 2006.

Baśń jako matryca doświadczeń egzystencjalnych, w: Kulturowe konteksty baśni. T. IRozigrana córa mitu, red. G. Leszczyński, Poznań 2005.

Old – time news, w: Polish Illustrators for Children, red.K. Lipka-Sztarbałło, Warszawa 2003.

Nie ma drogi do Raju, w:Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska i G. Leszczyński, Warszawa 2002.

Gra w dzieciństwo. Proza wspomnieniowa schyłku wieku, w: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, red. A. Lam, T. Wroczyński, Warszawa 2002.

Zakład

Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

Funkcje

 • dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM
 • kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej
 • kierownik studiów podyplomowych Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań współczesności