Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Joanna Jeziorska-Haładyj

adiunkt

Zainteresowania naukowe

Narratologia, teorie powieści, gatunki pograniczne (reportaż), historia myśli teoretycznej

Książki

Książki autorskie:

Tekstowe wykładniki fikcji (na przykładzie reportażu i powieści autobiograficznej), Warszawa 2013.

Redakcja:

“Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 1(41): Łotman/de Man, wybór i opracowanie J. Jeziorska-Haładyj, M. Nabiałek, P. Pietrzak, Ł. Wróbel.

“Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2018, nr 8(11): Points of View, red. J. Jeziorska-Haładyj, W. Sadowski

Wybrane artykuły

Wybrane artykuły:

Dialog jako wykładnik fikcji, Teksty Drugie” 2008, nr 1-2.

Manfred Kridl ” o literaturze polskiej dla Amerykanów[w:] Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach, red. D. Ulicka, M. Adamiak, Warszawa 2008.

Poetyka współczesnej powieści dystopijnej (na przykładach z prozy brytyjskiej)[w:] Homo utopicus, terra utopica, t.II,red. E. Paczoska, J. Sadowski, “Obóz” 2009, nr 47.

Poe a prasa [w:]Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji (i nie tylko), red. E. Kasperski, Ż. Nalewajk, Warszawa 2009.

Zawartość zmyślonej, żółtej walizki. O prozie Hanny Krall, “Pamiętnik Literacki” 2010, z. 4.

 Funkcje cytatu w konstrukcji opowiadań Poego, w: Edgar Allan Poe ” niedoceniony nowator, red. E. Kasperski, Ż. Nalewajk, Wrocław 2010.

Nowi realiści” Problematyka podmiotowości w reportażu po roku 1989, w: Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, red. Ż. Nalewajk, Warszawa 2011, s. 81-100.

Memory of Loss : Danilo Kiš and Aleksander Jurewicz, “Przegląd Humanistyczny” 2012, nr 6.

A treasure house of national ideas. Polski romantyzm w angielskiej syntezie historycznoliterackiej Juliana Krzyżanowskiego, w: Krzyżanowski. Spojrzenie po latach, red. Ł. Książyk, M. Nabiałek,  Warszawa 2013.

De Man i Łotman wobec formalizmów, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 1.

Zofia Mitosek. Zjawisko i problem(z Przemysławem Pietrzakiem), “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 1.

 Literacenie” O granicach reportażu na łamach “Rocznika Literackiego” (1932-1984), “Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2016, nr 5.

James o sztuce powieści, “Literatura na Świecie” 2016, nr 5-6.

Polish Narratology on Non-Fiction, “Przegląd Filzoficzno-Literacki” 2017, nr 2.

Second Person Narratives in Non-Fiction, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2018, nr 8(11).

Przekłady:

Brandist, Paleontologia fabuły i metafory Izraila Grigoriewicza Frank-Kamienieckiego, przeł. J. Jeziorska-Haładyj, w: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, red. W. Bolecki, D. Ulicka, Warszawa 2012.

H. James,O sztuce powieści, przeł. M. Adamczyk, J. Jeziorska-Haładyj, K. Płatek, “Literatura na Świecie” 2016, nr 5-6.

Zakład

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich