Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab.

Lena Magnone

adiunkt

Zainteresowania naukowe

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Książki

Książki autorskie

L. Magnone, Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową, Universitas, Kraków 2016 (seria “Horyzonty Nowoczesności”);

L. Magnone, Maria Konopnicka. Lustra i symptomy, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011 (seria “Portrety kobiet”);

Książki pod redakcją

Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, red. Lena Magnone, Anna Mach, Diffin, Warszawa 2009;

Modernizm: spotkania. Antologia, red. Ewa Paczoska, Lena Magnone, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2008;

“Przegląd Humanistyczny” 2011 nr 2 (redakcja naukowa numeru monograficznego poświęconego psychoanalizie i przestrzeni);

“Przegląd Humanistyczny” 2011 nr 5 (redakcja naukowa numeru monograficznego poświęconego pozytywizmowi po stu latach);

Edycje

Psychoanaliza w Polsce. 1909″1946, wybór, opracowanie i wstęp Lena Magnone, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016, t. 1″2 (seria “Klasycy polskiej nowoczesności”);

Lena Magnone, Anna Dzhabagina (oprac.), Herman Lieberman, Listy do Heleny Rosenbach-Deutsch, “Przegląd Humanistyczny” 2015 nr 1, s. 153-227;

Maria Konopnicka, Listy do synów i córek, wstęp i opracowanie Lena Magnone, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010;

Przekłady

Franz Fanon, Czarna skóra, białe maski, tłum. Lena Magnone  [w:]Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010, s. 359-379;

Wybrane artykuły

L. Magnone, Freuds Gesandte. Der kulturelle Transfer der Psychoanalyse und ihre Wirkung auf die polnische Intelligenz bis 1939[w:] Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-jüdischen Kulturkontext 1900-1939, ed. L. M. Hermanns [et al.], Psychosozial-Verlag 2018.

L. Magnone, Czy Emily Dickinson pisała wiersze”, “Przegląd Humanistyczny” 2017 nr 4.

L. Magnone, Tożsamość prowincjonalna. Galicyjski modernizm Aleksandra Fredry w świetle “idei galicyjskości” Larry”ego Wolffa orazDywan z Bukowiny. Drogi rozpowszechniania się freudyzmu w Europie Środkowej[w:] Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918), red. E. Paczoska [et al.], Warszawa 2017.

L. Magnone, “Święty Charlie Chaplin”. Wpływ doświadczeń kinematograficznych na prozę Stanisławy Przybyszewskiej[w:] Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945, red. G. Borkowska [et al.], Warszawa 2017.

L. Magnone, Konfesje Lucy Snowe (o “Vilette” Charlotte Brontë) [w:]Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E. Paczoska, A. Budrewicz, Warszawa 2016.

L. Magnone, Dziennik Alice James [w:]Kobieta, literatura, medycyna, red. A. Galant, A. Zawiszewska, Szczecin 2016.

L. Magnone, Weronika Kostecka, Dwa oblicza “Cierniowej Różyczki”. Baśń o Śpiącej Królewnie w psychoanalitycznej interpretacji Stefanii Bornstein, “Przegląd Kulturoznawczy” 2016 nr 4.

L. Magnone, The Dangerous Age: Polish Reception of Karin Michaëlis”s Feminist Bestseller, “Rocznik Komparatystyczny” 2016 nr 7.

L. Magnone, Ewa Pobratyńska; Marta; Szalona (Zonia) [w:] “czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M Rudaś-Grodzka [et al.], Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016.

L. Magnone, Psychologizm[w:]Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia ” terminy ” zjawiska ” przekroje, red. J. Bachórz [et al.], Toruń 2016.

L. Magnone, Die polnischen Gender Studies, “Die Welt der Slaven”, 2016 nr 2.

L. Magnone, Psychoanaliza;Przypadek Dory; Kompleks Edypa i kompleks kastracji; Wyobrażeniowe, Symboliczne, Realneoraz Powieść kobieca[w:] Encyklopedia Gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka [et al.], Warszawa 2014.

L. Magnone, Księżniczka na strychu/wariatka na strychu” “Mała księżniczka” F. H. Burnett w perspektywie feministycznej i postkolonialnej [w:]Zapomniane/zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2014.

L. Magnone, “Codzienny modernizm”. O diarystyce Zofii Nałkowskiej i Ana”s Nin [w:]Granice Nałkowskiej, red. A. Zawiszewska, Warszawa 2014.

L. Magnone, Maria Szeliga/Marya Chéliga: polska pisarka, francuska feministka” [w:]Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914, red. K. Fiołek, Kraków 2014.

L. Magnone, Virginia Woolf i freudowski masterplot [w:]Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska [et al.], Warszawa 2013.

L. Magnone, Starannie edukowane dziewczęta rzucające bomby. Feminizm i socjalizm (na marginesie “Płomieni”) [w:]Stanisław Brzozowski. Powroty, red. D. Trześniowski, Radom 2013.

L. Magnone, Spotkanie w pół drogi. O Marii Konopnickiej i Zofii Nałkowskiej (z Katherine Mansfield w tle), “Poznańskie Studia Polonistyczne” 2013 nr 21.

L. Magnone,Sześć seansów. Eugenia Sokolnicka i “Fałszerze” André Gide”a, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013 nr “.

L. Magnone, Orzeszkowa i Konopnicka przeciw karze śmierci[w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa ” relacje różne, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2012.

L. Magnone, Długi cień Elizy Orzeszkowej oraz “Powroty do Freuda”. Psychoanaliza w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku [w:]Przerabianie XIX wieku w literaturze i kulturze współczesnej, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, Warszawa 2011.

L. Magnone, Warszawa ” Nowy Jork. O “Dwóch biegunach” Elizy Orzeszkowej i “Wieku niewinności” Edith Wharton, “Wielogłos” 2011 nr 2.

L. Magnone, Narodziny psychoanalizy ” Julian Ochorowicz i Zygmunt Freud, “Kronos” 2010 nr 3.

L. Magnone, Karola Irzykowskiego lacanowska lektura Freuda, “Kronos” 2010 nr 1.

L. Magnone, Kristeva-Leśmian-Konopnicka,”Pamiętnik Literacki” 2008 z. 4.

L. Magnone, Podmiot podporządkowany ” szkoła frankfurcka a psychoanaliza Lacana, “Kronos” 2007 nr 2.

L. Magnone, Traumatyczny realizm, “Poznańskie Studia Polonistyczne” 2005 nr 12.

L. Magnone, Krytyka czystego pożądania. Powrót do “Kanta Sadem” Jacques”a Lacana, “Przegląd Filozoficzny” 2004 nr 4.

Strona internetowa

https://uw.academia.edu/LenaMagnone

Zakład

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Funkcje

Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.