Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Marcin Leszczyński

adiunkt

Zainteresowania naukowe

 1. historia literatury polskiej i angielskiej okresu romantyzmu;
 2. relacje między literaturą a nauką (literature and science studies);
 3. komparatystyka literacka, komparatystyka dyskursów;
 4. korespondencja sztuk;
 5. translatologia.

Książki

Książki autorskie

M. Leszczyński, “Lutnia szalonego barda”. Metaliterackie aspekty poematów dygresyjnych Byrona i Słowackiego, Toruń 2014.

Książki pod redakcją

Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, red. M. Kalinowska. M. Leszczyński, Toruń 2011.

Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński, Kraków 2017.

Przekłady

J. Słowacki, Voyage to the Holy Land from Naples, Canto 1: Departure from Naples, transl. by P. Cochran and M. Leszczyński, “Litteraria Copernicana” 1(7)/2011.

Wybrane artykuły

 1. Powinowactwa gatunkowe.Byrona droga od powieści poetyckich do poematów dygresyjnych, w: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, pod red. M. Kalinowskiej i M. Leszczyńskiego, Toruń 2011.
 2. Byron i galwanizm. Poeta w wieku pary i elektryczności, w: “Litteraria Copernicana”, tom “Cyborg. Technologia w literaturoznawstwie i studiach kulturowych”, red. E. Lorek-Jezińska, K. Więckowska, 2(8)/2011.
 3. Motywy metaliterackie o proweniencji antycznej w “Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu” Juliusza Słowackiego, w: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, pod red.
  M. Borowskiej, M. Kalinowskiej i K. Tomaszuk, Warszawa 2012.
 4. Byron”s Place in Literary History from the Perspective of Polish Writers and Scholars, w: The Place of Lord Byron in World History: Studies in his Life, Writings and Influence, red. M. Schoina, N. Panagopoulos, Lewiston 2012.
 1. Don Juan“s Form as an Outlook”, w: Lord Byron and Genre, red. N. B. Oueijan, Bejrut 2013.
 2. Profesora Lucyfera wykłady o paleontologii i kosmologii. “Kain” Lorda Byrona, “Wiek XIX” , R. VI (XLVIII) 2013.
 3. “Angielski befsztyk i spartańska zupa”. Byron i Sparta, w:Sparta w kulturze polskiej, cz. 1:Model recepcji, spojrzenie europejskie, konteksty greckie, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Speina, K. Tomaszuk, Warszawa 2014.
 4. “Mise en abyme”. (Anty)narcystyczne piękno “Beniowskiego”,w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. III Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok 2015.
 5. M. Leszczyński, M.J. Hartwell, “Juliusz Słowacki 1809-1849” (hasło encyklopedyczne w języku angielskim), Nineteenth-Century Literature Criticism,Layman Poupard Publishing, Columbia USA 2016.
 6. Nauka i poezja w angielskim romantyzmie. Dwa dyskursy, jedna kultura, w: Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński, Kraków 2017.
 7. Między determinizmem a chaosem: “Arkadia” Toma Stopparda, w: Szkiełko i oko. Humanistyka w dialogu z fizyką, red. A. Regiewicz, A. Żywiołek, Warszawa i Bellerive-sur-Allier 2017.
 8. Byron and Byron”s Scholars in Tom Stoppard”s “Arcadia” and J.M. Coetzee”s “Disgrace”, w: Byron Original and Translated, red. I. Merabishvili and N. Oueijan, Tbilisi 2017.

Zakład

Zakład Komparatystyki

Funkcje

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, koordynator systemu USOS w Zakładzie Komparatystyki