Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Piotr Kubiński

adiunkt

DYŻURY

piątek, 12:00-13:00, s. 6a

Zainteresowania naukowe

  • poetyka form cyfrowych;
  • komparatystyka mediów;
  • gry wideo;
  • narratologia

Książki

Książki autorskie

P. Kubiński, Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków 2016.

Książki pod redakcją

Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński, Kraków 2017.

Przekłady

M. Ranta, (Od)tworzenie porządku. Narracyjność i światopoglądy ukryte w obrazach, przeł. P. Kubiński, “Tekstualia” 4/2015.

Wybrane artykuły

P. Kubiński, Cyfrowe światoopowieści. Narracyjność gier wideo,w: Narratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, red. K. Kaczmarczyk, Kraków 2018.

P. Kubiński, Play it Again, Stanley. Mise en abyme and playing with convention and narrative in The Stanley Parable, “Tekstualia” 2017 nr 1.

P. Kubiński, Mikropoetyka wobec gier wideo, czyli minimalistyczna pochwała krótkowzroczności, “Forum Poetyki” 2017, nr 2.

P. Kubiński, W stronę poetyki gier wideo, “Forum Poetyki” 2016, nr 2.

P. Kubiński, Emersion as the Element of Gaming Experience,w: Video Games and Gaming Culture, red. M.J.P. Wolf, London 2016.

P. Kubiński, Co wyczytasz pod skórą “Wiedźmina 3, “Ha!art” 2015, nr 3.

P. Kubiński, Gry wideo w świetle narratologii transmedialnej oraz koncepcji światoopowieści (storyworld), “Tekstualia” 2015, nr 4.

P. Kubiński, Dyskurs filozoficzny w grach wideo. Wybrane konteksty w grach “Wiedźmin 3: Dziki Gon”, “The Stanley Parable” oraz “The Talos Principle, “Wielogłos” 2015, nr 3.

P. Kubiński, Tożsamość emersyjna na przykładzie postaci Deadpoola, “Homo Ludens” 2015, nr 2.

P. Kubiński, Bergman vs. Batman. Chwyt technicznej deziluzji w grach wideo na tle praktyk literackich i filmowych, “Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, 2015, nr 1.

P. Kubiński, Zagraj to jeszcze raz, Stanley. “Mise en abyme” oraz gra konwencją i narracją w “The Stanley Parable, “FA-art”, 2015, nr 1-2.

P. Kubiński, Borges vs. Pac-Man. Zderzenie materii literackiej i struktur gier elektronicznych, “Teksty Drugie” 2015, nr 3.

P. Kubiński, Dystans ironiczny w grach “Wiedźmin” i “Wiedźmin 2: Zabójcy królów, w: Wiedźmin ” bohater masowej wyobraźni, red. R. Dudziński, A. Flamma, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2015.

P. Kubiński, “The Last Door” w kontekście twórczości Edgara Allana Poego, “Czas Kultury” 2015, nr 2.

P. Kubiński, Graficzny interfejs użytkownika ” nowe zjawisko semiotyczne. Interfejs jako nośnik znaczeń w grach wideo,w: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.

P. Kubiński, Gry publicystyczne jako część dyskursu współczesności,w: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.

P. Kubiński, Grą opowiedzieć konflikt. Publicystyczne gry wideo “Raid Gaza!” i “Save Israel, “Res Publica Nowa” 2014, nr 3.

P. Kubiński, Immersion vs. emersive effects in videogames, w: Engaging with Videogames: Play, Theory, and Practice, red. D. Stobbart, red. M. Evans, Oxford 2014.

P. Kubiński, Emersja ” antyiluzyjny wymiar gier wideo, “Nowe Media” 2014, nr 1.

P. Kubiński, Niwelowanie emersji. Strategie estetyczne w projektowaniu graficznych interfejsów użytkownika w grach wideo, “Nowe Media” 2014, nr 1.

P. Kubiński, Znakowy charakter graficznych interfejsów użytkownika w grach wideo, “Przegląd Humanistyczny” 4/2013.

Strona internetowa

https://uw.academia.edu/PiotrKubiński

Zakład

Zakład Komparatystyki

Funkcje

koordynator Wydziału Polonistyki ds. humanistyki cyfrowej