Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Weronika Kostecka

adiunkt

DYŻURY

Wtorki, 14:45-15:45

Środy, 10:30-11:30

Zainteresowania naukowe

 • literatura dziecięca i młodzieżowa:
 • historia-od początków do współczesności,
 • teoria i współczesne metodologie badań,
 • pokrewieństwa z literaturą i kulturą popularną,
 • literackie i kulturowe aspekty baśni;
 • literatura i kultura popularna:
 • historia, teoria i metodologia badań,
 • pokrewieństwa z literaturą i podkulturą dziecięcą.

Książki

Książki autorskie

 1. W. Kostecka, M. Skowera, W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Warszawa 2017.
 2. W. Kostecka, Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Warszawa 2014.
 3. W. Kostecka, Tajemnica księgi. Tropami współczesnej fantastyki dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2010.

Książki pod redakcją

 1. Łapacz snów. Neil Gaiman i jego twórczość, red. W. Kostecka, A. Mik, M. Skowera, Warszawa 2018.
 2. Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. W. Kostecka i M. Skowera, Warszawa 2016.
 3. Harry Potter. Fenomen społeczny ” zjawisko literackie ” ikona popkultury, red. W. Kostecka i M. Skowera, Warszawa 2014.
 4. Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen, red. W. Kostecka, Warszawa 2013.

Wybrane artykuły

 1. Kostecka, Dziwne, niesamowite, potworne. Bohaterki postmodernistycznych baśni Neila Gaimana, w: Łapacz snów. Neil Gaiman i jego twórczość, red. W. Kostecka, A. Mik, A. Skowera, Warszawa 2018.
 2. Kostecka, Fractured Fairy Tales in the Postmodern Reality: New Subjects, Disrupted Principles, w: Children”s Literature: Fractures and Disruptions, red. A.M. Ramos, M.T. Cortez, S. Mour”o, Cambridge 2017.
 3. Kostecka, Andersen w Powstaniu Warszawskim. O zapomnianych opowiadaniach Zofii Lorentz, w: Andersenowskie inspiracje w kulturze i literaturze polskiej, red. H. Ratuszna, M. Wiśniewska, V. Wróblewska, Toruń 2017.
 4. Kostecka, Śmiech błazeński w literaturze i kulturze popularnej dla dzieci, w:Do śmiechu. Komizm w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2016.
 5. Kostecka, (Po)nowoczesne przestrzenie popkultury. Studium przypadku: “Omega” Marcina Szczygielskiego, w: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. W. Kostecka i M. Skowera, Warszawa 2016.
 6. Kostecka, Bohaterowie polskiej prozy dla dzieci i młodzieży jako użytkownicy nowych mediów. Rekonesans, w: Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media, red. M. Wróblewski, E. Kruszyńska, A. Szwagrzyk, Toruń 2015.
 7. Kostecka, Muzyka w obrazach literackich. Magia ” żywioł ” zagadka, w: Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2014.
 8. Kostecka, Krótka historia czasu. Kulturowe i filozoficzne konteksty powieści “Momo” Michaela Endego, w: Zapomniane/zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Studia przypadków, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2014.
 9. Kostecka, Uniwersum Wandy Chotomskiej, w: Wandalia ponownie, red. J. Papuzińska, Łódź 2013.
 10. Kostecka, O przyjemności czytania, przygodzie i tajemnicy. Magiczne biblioteki, w: Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2013.
 11. Kostecka, Tendencje postmodernistyczne we współczesnej literaturze baśniowej dla dzieci i młodzieży, w: Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2013.
 12. Kostecka, (Anty)baśń Korczakowska. Dialog z tradycją baśniową w opowieści “Kajtuś czarodziej”, w: Baśń w terapii i wychowaniu, red. Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2012.
 13. Kostecka, Wartość fantazjowania. Wzorce zachowań autoterapeutycznych we współczesnej prozie dla dzieci, w: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, Rzeszów 2012.
 14. Kostecka, Niepokorne baśnie. Gra z tradycją i elementy autotematyczne we współczesnej literaturze baśniowej, w: “Stare” i “nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka–Zając, Opole 2010.
 15. Kostecka, Książki i Księgi. Lektury bohaterów współczesnej prozy dla dzieci i młodzieży, w: Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. D. Świerczyńska-Jelonek, G. Leszczyński, M. Zając, Warszawa 2008.

 

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Kostecka, And They Lived Happily Never After: On the anti-utopian function of postmodern Polish fairy tales by Bohdan Butenko, Hanna Krall, and Sławomir Shuty, “Marvels and Tales” 2018, t. 32, nr 2; w druku.
 2. Kostecka, Getting to know the (cyber)world: The literary motifs of playing computer and video games in two Polish fantasy novels for children and young adults, “Filoteknos” 2018, t. 9; w druku.W. Kostecka, Once Upon a Time There Was a War: The Use of Fairy-tale Conventions in Contemporary Polish Literature for Children about Refugees, “MASKA. Magazyn Antropologiczno–Kulturowy” 2018.
 3. Kostecka, Dziwne ” odmienne ” obce. Dziecko jako Inny we współczesnej polskiej prozie dziecięcej i młodzieżowej, “Litteraria Copernicana” 2017, nr 3(23).
 4. Kostecka, L. Magnone, Dwa oblicza “Cierniowej Różyczki”. Baśń o Śpiącej Królewnie w psychoanalitycznej interpretacji Stefanii Bornstein, “Przegląd Kulturoznawczy” 2016, nr 4.
 5. Kostecka, Baśniowe herstory. Postmodernistyczne strategie reinterpretacyjne Angeli Carter, Tanith Lee i Emmy Donoghue, “Creatio Fantastica” 2016, nr 2.
 6. Kostecka, Przygody Sindbada ŻeglarzaBolesława Leśmiana. Przygoda jako metafora doświadczania świata, “Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe” 2009, nr 1″2.

Zakład

Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej

Funkcje

Kierownik Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Sekretarz studiów podyplomowych “Literatura i Książka dla Dzieci i Młodzieży wobec wyzwań nowoczesności”