Pracownia Literatury Okolicznościowej i Popularnej Renesansu i Baroku

Kierownik:

dr hab. Roman Krzywy, prof. UW
r.krzywy@uw.edu.pl

Członkowie:

dr hab. Radosław Grześkowiak, prof.UGd

dr Izabela Winiarska-Górska

prof. dr hab. Paulina Pelcowa

mgr Marta Wojas

Pracownia Literatury Okolicznościowej i Popularnej Renesansu i Baroku powstała w Instytucie Literatury Polskiej UW w roku 1993 z inicjatywy zmarłego w roku 2005 prof. dr hab. Janusza Pelca, pierwszego kierownika zespołu.

Zakres działań Pracowni wpisuje się w nurt badań tych gałęzi literatury, które traktowano przez wiele lat jako zjawisko marginesowe, „gorsze”, niegodne miana prawdziwej literatury. Rezygnując z apriorycznego wartościowania, pracownia inicjuje badania wyjaśniające miejsce nurtów okolicznościowego i popularnego w dawnej kulturze, istotę form reprezentujących oba nurty, wpływ na literaturę wysoką itp. Przedmiotem zainteresowań Pracowni jest również dawna literatura faktu (formy dokumentarne, piśmiennictwo podróżnicze, pamiętnikarstwo). Efektem tych badań są przede wszystkim prace analityczne tekstów z okresu renesansu i baroku, a także epok najbliższych.

Pracownia firmuje serię edytorską Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, redagowaną przez Romana Krzywego i Radosława Grześkowiaka (Uniwersytet Gdański). Celem serii jest przypomnienie ciekawych bądź typowych utworów reprezentujących oba nurty. Dotychczas ukazały się:

– Tom I: Samuel Twardowski, „Epitalamia”, oprac. R. Krzywy (2007);
– Tom II: Stanisław Morsztyn: „Smutne żale po utraconych dzieciach”, oprac. D. Chemperek, R. Krzywy (2007);
– Tom III: Jacek Mijakowski, „Kokosz panom krakowianom w kazaniu za kolędę dana”, oprac. R. Mazurkiewicz (2008);
– Tom IV: Tobiasz Wiszniowski, „Treny”, oprac. J. Wójcicki (2008);
– Tom V: Kadasylan Nowokracki, „Fraszki i facecje”, oprac. R. Grześkowiak (2009);
– Tom VI: Paweł Palczowski, „Kolęda moskiewska”, oprac. G. Franczak (2010);
– Tom VII: Jakub Dusza Podhorecki, „Nemezis kraju północnego”, oprac. A. Oszczęda (2010);
– Tom VIII: Stanisław Dobiński, Świt wierszów na święta Najświętszej Maryi Panny światu wydany, oprac. R. Mazurkiewicz (2011);
– Tom IX: Abraham Rożniatowski, Utwory okolicznościowe, oprac. R. Krzywy (2011);
– Tom X: Eliasz Pielgrzymowski, Apostrofa panegiryczna, oprac. B. Awianowicz (2012);
– Tom XI: Wacław Potocki, Smutne zabawy, oprac. zespół pod kierunkiem R. Krzywego (2012);
– Tom XII: Jakub Łącznowolski, Nowe zwierciadło, modzie dzisiejszego stanu akomodowane (2013).

Książki do nabycia w Wydawnictwie Neriton