Pracownia Poetyki Wiersza

wiersz@uw.edu.pl

Kierownik:

dr hab. Witold Sadowski
sadowski@uw.edu.pl

Z Pracownią współpracują:

prof. dr hab. Adam Dziadek, Uniwersytet Śląski,

dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

dr hab. Joanna Dembińska-Pawelec, Uniwersytet Śląski,

dr Dalibor Dobiáš, Akademia Nauk Republiki Czeskiej,

dr Maciej Gorczyński, Uniwersytet Wrocławski,

dr Robert Ibrahim, Akademia Nauk Republiki Czeskiej,

dr Magdalena Kowalska, Uniwersytet Warszawski,

dr Aleksandra Kremer
a.kremer@uw.edu.pl

dr Magdalena Maria Kubas, Uniwersytet Warszawski,

dr Krzysztof Skibski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

dr Beata Śniecikowska, Instytut Badań Literackich PAN,

dr Anna Tenczyńska
anna.tenczynska@uw.edu.pl

mgr Arkadiusz Sylwester Mastalski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,

mgr Petr Plecháč, Akademia Nauk Republiki Czeskiej,

mgr Jakub Říha, Akademia Nauk Republiki Czeskiej.

Publikacje Pracowni:

– Potencjał wiersza, pod red. Witolda Sadowskiego, Warszawa 2013.

– Numer tematyczny rocznika „Prace Filologiczne: Literaturoznawstwo” 2013 (1): Sources of Verse, ed. by Witold Sadowski and Aleksandra Kremer.