„PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO” – rocznik, pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

„PRACE FILOLOGICZNE. LITERATUROZNAWSTWO” wyłoniły się z rocznika „Prace Filologiczne”, założonego w r. 1884 przez Adama Antoniego Kryńskiego. Od r. 2008 do 2010 pismo wychodziło jako „Prace Filologiczne. Seria literaturoznawcza” (ISSN 0138-0567; T. LV:2008 „Kresy”, T. LVII:2009 „Podróż do Włoch”, T. LIX:2010 „Gotycyzmy”). Od r.2011 ukazuje się jako „Prace Filologiczne.Literaturoznawstwo” (ISSN 2084-6045; nr 1:2011 „Ogrody”, nr 2(5):2012 „Nekropolie”, nr 3(6):2013 cz.1 „Sources of Verse”, cz.2 „Metamorfozy”).

Więcej informacji