CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU LITERATURY POLSKIEJ 2016-2020

Samodzielni nauczyciele akademiccy

1. prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
2. prof. dr hab. Hanna Gosk
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
4. prof. dr hab. Ewa Paczoska
5. prof. dr hab. Danuta Ulicka
6. prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
7. prof. dr hab. Maria Olszewska
8. prof. dr hab. Wiesław Rzońca
9. prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz
10. dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UW
11. dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
12. dr hab. Roman Krzywy, prof. UW
13. dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
14. dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
15. dr hab. Jan Potkański, prof. UW
16. dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
17. dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW
18. dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska
19. dr hab. Urszula Kowalczuk
20. dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka
21. dr hab. Zofia Rejman-Pietrzykowska
22. dr hab. Witold Sadowski
23. dr hab. Alina Molisak

Przedstawiciele INA

24. dr Tomasz Jędrzejewski
25. dr Piotr Kubiński
26. dr Lena Magnone
27. dr Dawid Osiński
28. dr Karol Samsel
29. dr Anna Tenczyńska
30. dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
31. dr Marta Wojtkowska-Maksymik

Eksperci

32. prof. dr hab. Grażyna Borkowska
33. prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska
34. prof. dr hab. Eugeniusz Czaplejewicz
35. Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
36. dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
37. prof. dr hab. Wojciech Dudzik
38. prof. dr hab. Zofia Mitosek
39. prof. dr hab. Elżbieta Sękowska

Przedstawiciele PNNA

40. mgr Magdalena Kłosińska
41. dr Anna Wietecha

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

42. Joanna Donefner
43. Adrianna Karbowiak
44. Magdalena Krawczyk
45. Kinga Możdżyńska
46. Zuzanna Wasiak

Przedstawiciele Samorządu Doktoranckiego

47. Zbigniew Jazinicki
48. Helena Markowska
49. Łukasz Żurek