Dyżury Dyrekcji Instytutu Literatury Polskiej w roku akad. 2017-2018

Dyrekcja Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej
prof. dr hab. Ewa Paczoska

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej
dr hab. Witold Sadowski

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej
dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW

Redaktor treści na stronie internetowej Instytutu Literatury Polskiej

dr Magda Nabiałek
mag.nabialek@gmail.com