„Napis” – Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej

Pismo powstało w 1994 roku w kręgu badaczy literatury okolicznościowej epoki konfederacji barskiej, kierowanych przez prof. dr hab. Janusza Maciejewskiego. Pomyślane zostało jako forum interdyscyplinarnych spotkań historyków i teoretyków literatury, językoznawców, socjologów, poświęcone głównie tekstom usytuowanym na pograniczu literatury wysokiej i popularnego folkloru środowiskowego, warunkom ich powstania, rozpowszechniania i odbioru. Na łamach rocznika zamieszcza się omówienia zjawisk literackich oraz komentowane edycje tekstów, a także przekrojowe studia dotyczące dziedzin pokrewnych. Od kilku lat pismo obejmuje jednolite bloki tematyczne i stanowi niejednokrotnie zapis konferencji, współorganizowanych przez Pracownię Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej UW wraz z Zespołem Badań Obszarów Literatury Instytutu Badań Literackich PAN.

Redakcja:

Agnieszka Bąbel

Agata Grabowska-Kuniczuk (sekretarz redakcji)

Marek Pąkciński (zastępca redaktora naczelnego)

Zofia Rejman

Katarzyna Sałkiewicz

Kamila Tuszyńska

Barbara Wolska (redaktor naczelny)

Rada naukowa:

Grażyna Borkowska

Stanisław Dubisz

Rolf Fieguth

Wojciech Kaliszewski

Krystyna Maksimowicz

Janusz Tazbir

Zasady recenzowania tekstów publikowanych w „Napisie”

Złożone do druku teksty naukowe są oceniane przez przynajmniej dwóch recenzentów.

Recenzje mają formę pisemną i przygotowywane są według wzorca zgodnego ze wskazaniami ministerialnymi.

Recenzenci nie powinni być związani w jakikolwiek sposób z autorem ocenianej pracy (relacje osobiste, podległość służbowa, współpraca naukowa).

Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są udostępniane autorom, a sugestie poprawek są przekazywane autorom przez redakcję.

Recenzenci „Napisu” (od 1996 r.):

Grażyna Borkowska, prof. dr hab., IBL PAN

Tadeusz Budrewicz, prof. zw. dr hab., Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Tomasz Chachulski, dr hab. IBL PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Michał Głowiński, prof. dr hab., IBL PAN

Anna Grześkowiak-Krwawicz, dr hab., IBL PAN

Adam Karpiński, doc. dr hab., IBL PAN

Krzysztof Kłosiński, prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoły Wyższej

Psychologii Społecznej w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze PAN

Teresa Kostkiewiczowa, prof. dr hab. IBL PAN

Jakub Z. Lichański, prof. dr hab., UW, Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie

Roman Loth, prof. dr hab., IBL PAN

Andrzej Mencwel, prof. dr hab., UW

Ewa Paczoska, prof. dr hab., UW

Marta Piwińska, prof. dr hab., IBL PAN

Marek Prejs, dr hab., prof. nadzw. UW

Jadwiga Sawicka, prof. dr hab., IBL PAN

Jerzy Snopek, dr hab., IBL PAN

Roch Sulima, prof. dr hab., UW

Małgorzata Szpakowska, dr hab., UW

Serię XVIII pt. Tabu i wstydrecenzowali:

Profesor dr hab. Danuta Kowalewska (profesor UMK)

dr hab. Michał Kuziak (profesor UW)

Profesor dr hab. Tadeusz Linkner (profesor UG)

Profesor dr hab. Jerzy Smulski (profesor UMK)

dr hab. ks. Zbigniew Trzaskowski (profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Beata Utkowska (profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

DODATKOWE INFORMACJE W DOKUMENTACH DO POBRANIA:

– Prof. dr hab. Janusz Maciejewski
Pobierz informacje o prof. dr hab. Januszu Maciejewskim w pliku PDF

– Spis zawartości „Napisu”
Pobierz spis zawartości „Napisu” w pliku PDF

– Zawartość tomów „Napisu”

Pobierz informację o zawartości tomów „Napisu” w pliku PDF