Pracownia Literatury Okolicznościowej i Popularnej Renesansu i Baroku

Informacje ogólne

Pracownia Literatury Okolicznościowej i Popularnej Renesansu i Baroku powstała w Instytucie Literatury Polskiej UW w roku 1993 z inicjatywy zmarłego w roku 2005 prof. dr hab. Janusza Pelca, pierwszego kierownika zespołu. W początkowej fazie istnienia pracownia skupiała się przede wszystkim na działalności dokumentacyjno-bibliograficznej.

Od roku 2006 zespół koncentruje się na działalności edytorskiej. W 2007 r. ukazał pierwszy tom serii „Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej”, której celem jest udostępnienie w nowoczesnym opracowaniu najciekawszych utworów obu nurtów z okresu staropolskiego. Do roku 2018 ukazało się 38 tomów przygotowanych przez historyków literatury z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Mediolanie, Uniwersyetyu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwerrsytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Instytutu Badań Literackich PAN oraz Biblioteki Narodowej:

Tom I: Samuel Twardowski, Epitalamia, oprac. R. Krzywy (2007)

Tom II: Stanisław Morsztyn, Smutne żale po utraconych dzieciach, oprac. D. Chemperek, R. Krzywy (2007)

Tom III: Jacek Mijakowski, Kokosz panom krakowianom w kazaniu za kolędę dana, oprac. R. Mazurkiewicz (2008).

Tom IV: Tobiasz Wiszniewski, Treny, oprac. J. Wójcicki (2008)

Tom V: Kadasylan Nowokracki, Fraszki i facecje, oprac. R. Grześkowiak (2009)

Tom VI: Paweł Palczowski, Kolęda moskiewska, oprac. G. Franczak (2010)

Tom VII: Jakub Dusza Podhorecki, Nemezis kraju północnego, oprac. A. Oszczęda (2010)

Tom VIII: Stanisław Dobiński, Świt wierszów na święta Najświętszej Maryi Panny światu wydany, oprac. R. Mazurkiewicz (2011)

Tom IX: Abraham Rożniatowski, Utwory okolicznościowe, oprac. R. Krzywy (2011)

Tom X: Eliasz Pielgrzymowski, Apostrofa panegiryczna, oprac. B. Awianowicz (2012)

Tom XI: Wacław Potocki, Smutne zabawy, oprac. zespół pod kierunkiem R. Krzywego (2012)

Tom XII: Jakub Łącznowolski, Nowe zwierciadło modzie dzisiejszego stroju akomodowane, oprac. P. Borek, E. Wrona (2013)

Tom XIII: Samuel Twardowski, Książę Wiśniowiecki Janusz, oprac. R. Krzywy (2014)

Tom XIV: Hieronim Morsztyn, Wiersze padewskie, oprac. R. Grześkowiak (2014)

Tom XV: Stanisław Reszka, List do Szymona Szymonowica, oprac. i przekład A. Masłowska-Nowak, K. Tomaszuk (2014)

Tom XVI: Lenart Gnoiński, Łzy smutne, oprac. A. Oszczęda (2014)

Tom XVII: Dwa kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Zamoyskiego, oprac. B. Czarski (2014)

Tom XVIII: Krzysztof Stanisław Zawisza, Miłość bez odmiany mocna jako śmierć, oprac. R. Rusnak (2015)

Tom XIX: Jan Rybiński, Księga elegii podróżnych, przekład E. Buszewicz, wstęp i oprac. E. Buszewicz, W. Ryczek (2015)

Tom XX: Historia o szlachetnej a pięknej Meluzynie, oprac. R. Krzywy (2015)

Tom XXI: Andrzej Rysiński, Satyr polski na twarz dworską, oprac. J. Głażewski (2015)

Tom XXII: Jan Dominik Morolski, Pamiątka śmierci małżonki, oprac. R. Grześkowiak (2015)

Tom XXIII: Józef Bartłomiej Zimorowic, Utwory młodzieńcze, oprac. R. Krzywy (2016)

Tom XXIV: Samuel Leszczyński, „Classicum” nieśmiertelnej Sławy, oprac. P. Borek, R. Krzywy (2016)

Tom XXV: Walenty Neothebel, „Acrostichis” własnego wyobrażenia kniazia wielkiego moskiewskiego, oprac. G. Franczak (2016)

Tom XXVI: Andrzej Patrycy Nidecki, Trzy mowy gratulacyjne z okazji zwycięstwa nad Moskwicinami, oprac. i przekład B. Awianowicz (2016)

Tom XXVII: Mateusz Bembus, Wizerunk szlachcica prawdziwego w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli, oprac. M. Barłowska (2016)

Tom XXVIII: Paul Friedeborn, Opis miasta Szczecina, oprac. i przekład A. Borysowska (2016)

Tom XXIX: Dwa kazania wygłoszone po śmierci królowej Konstancji i Zygmunta III, oprac. J. Niedźwiedź (2016)

Tom XXX: Stanisław Serafin Jagodyński, Dworzanki, oprac. R. Krzywy (2016)

Tom XXXI: Józef Bartłomiej Zimorowic, Hymny, oprac. R. Grześkowiak (2017)

Tom XXXII: Stanisław Grochowski, Toruńskie nocy, oprac. R. Krzywy (2017)

Tom XXXIII: Jan Aleksander Koreywa, Utwory okolicznościowe, oprac. P. Borek, R. Mazurkiewicz (2017)

Tom XXXIV: Jan Głuchowski, Wtargnienie w moskiewski kraj Mikołaja Radziwiłła w roku 1568, oprac. R. Krzywy (2017)

Tom XXXV: Jan Daniecki, Zabawy, oprac. K. Lojtek, wstęp R. Grześkowiak (2017)

Tom XXXVI: Marcin Paszkowski, Utwory okolicznościowe, cz. I-II, oprac. M. Kuran przy udziale R. Krzywego (2017)

Tom XXXVII: Jan Kochanowski, Poematy okolicznościowe, oprac. R. Krzywy (2018)

Tom XXXVIII: Jan Smolik, Utwory zebrane, oprac. R. Grześkowiak (2018)

Tomy I-XIV ukazały się w Wydawnictwie Neriton (http://neriton.pl), następne w Wydawnictwie Naukowym Sub Lupa (http://www.sublupa.pl)

Kierownik

prof. dr hab. Roman Krzywy

Członkowie

dr hab. Radosław Grześkowiak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Marek Janicki, Instytut Historyczny UW

dr hab. Izabela Winiarska-Górska, Instytut Języka Polskiego UW

Numer gabinetu Pracowni

22