Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

prof. dr hab.

Andrzej Stanisław Kowalczyk

profesor nadzwyczajny

a.s.kowalczyk@uw.edu.pl

DYŻURY

Środa, 9.30-10.15

Piątek, 11.15-11.45

Zainteresowania naukowe

Inteligencja polska XX wieku, polska myśl demokratyczna w XX w.

Jerzy Stempowski, Jerzy Giedroyc, Stanisław Vincenz, Czesław Miłosz, Juliusz Mieroszewski, Józef Czapski, Wojciech Karpiński, Karol Kuryluk,

Epistolografia polska XX wieku

Eseistyka polska XX wieku

Diarystyka polska XX wieku

Czasopiśmiennictwo polskie i publicystyka XX wieku

Życie intelektualne emigracji polskiej 1939-1989

Relacje polsko-ukraińskie w XX wieku

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku

Jerzy Giedroyc: “Bunt Młodych”, “Polityka”, “Kultura”

Edytorstwo

Miejskie: doświadczenie urbanistyczne w kulturze polskiej

Książki

Książki autorskie

 1. Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945″1977 (Vincenz ” Stempowski ” Miłosz), Warszawa 1990
 2. Sawinkow, dwa wydania: Warszawa 1992, “2017
 3. Nieśpieszny przechodzień i paradoksy: rzecz o Jerzym Stempowskim, Wrocław 1997
 4. Pan Petlura”Warszawa 1998, 1999; wydanie węgierskie: Petljura úr”; Budapest: Osiris 2000,
 5. Giedroyc i “Kultura”, Wrocław 1999
 6. Wiek ukraińsko-polski: rozmowy z Bohdanem Osadczukiem(wespół z Basilem Kerskim, współpraca Krzysztof Zastawny; Lublin 2001″; wydanie uzupełnione pt. Polska i Ukraina. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem, Wrocław 2008
 7. Miejskie: Amsterdam, Paryż I, Paryż II, Berno I, Berno II, Warszawa, Londyn, Lublin 2003
 8. Od Bukaresztu do Lafitów. Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna, Sejny 2006
 9. Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim (t. I-II), Warszawa 2014

 

Książki pod redakcją

 1. Pisarz na emigracji. Mitologie. Style. Strategie przetrwania(wespół z Hanną Gosk); Warszawa 2005
 2. Jerzy Giedroyc: kultura-polityka-wiek XX. Debaty i rozprawy, Red.  MencwelAndrzej St. Kowalczyk, Z. Grębecka, L. Szaruga, Warszawa 2009.
 3. Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, red. A.St. Kowalczyk, T. Wójcik,  A. Zieniewicz. Warszawa 2010.
 4. Andrzej Bobkowski wielokrotnie. Red. A. Ćwikliński, A. St. Kowalczyk, M. Urbanowski Warszawa 2014.
 5.  Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury, red. K. Hryniewicz, A.St. Kowalczyk, Warszawa 2014.

Edycje

 1. Jerzy Stempowski, Listy do Jerzego Giedroycia(wybór i opracowanie A. St. Kowalczyk Warszawa 1991.
 2. Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz, Listy 1950-1969(opracowanie i wstęp A. St. Kowalczyk; seria: Archiwum “Kultury”, t. 1; Czytelnik 1993, wyd. 2 rozszerzone: 2006, “
 3. Jerzy Stempowski, W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie; Listy o Ukrainie(wybór, opracowanie i posłowie; Warszawa 1993
 4. Bolesław Miciński, Jerzy Stempowski, Listy(oprac. wespół z Anną Micińską i Jarosławem Klejnockim, Warszawa 1995.
 5. Stanisław Vincenz, Eseje i szkice zebrane 1 (wybór i wstęp Andrzej Vincenz; przygotowali do druku Marek Klecel i A. St. Kowalczyk; Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocław 1997.
 6. Jerzy Giedroyc, Jerzy Stempowski, Listy 1946-1969(opracowanie i wstęp; cz. 1-2]; Warszawa 1998.
 7. Bohdan Osadczuk, Ukraina, Polska, świat: wybór reportaży i artykułów(wybór i przedmowa; wstęp Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz; Sejny 2000.
 8. Jerzy Stempowski, Listy(autor posłowia; słowo wstępne Jan Kott, Wojciech Karpiński, wybór i red. Barbara Toruńczyk; Warszawa 2000.
 9. Jerzy Stempowski, Od Berdyczowa do Lafitów(wybór, oprac. i przedmowa A.St. Kowalczyk, Czarne 2001.
 10. Andrzej Bobkowski, Przysiągłem sobie, że jeśli umrę, to nie w tłumie…: korespondencja z Anielą Mieczysławską 1951-1961, Oprac., wstęp i przypisy A. St. Kowalczyk; Wałbrzych 2003, “II wyd. Warszawa 2010.
 11. Maria Dąbrowska, Jerzy Stempowski, Listy 1926-1965, oprac. i wstęp A.St. Kowalczyk, Warszawa 2010.
 12. Realiści z wyobraźnią. “Kultura” 1976-2000. Wybór tekstów, wespół z B. Kerskim; Lublin 2007.
 13. “Europa” 1929-1930. Antologia tekstów, wybór, przypisy i posłowie A.St. Kowalczyk, Warszawa 2012.
 14. Stanisław Vincenz, Po stronie pamięci. Wstęp Cz. Miłosz, oprac. i posłowie A. St. Kowalczyk, Paryż-Kraków 2016.
 15. Czesław Straszewicz, Turyści z bocianich gniazd, wstęp i oprac. A.St. Kowalczyk, Paryż-Kraków 2016.
 16. Jerzy Andrzejewski, Zygmunt Hertz, Listy 1960-1962, oprac. A.St. Kowalczyk, “Blok-Notes Muzeum Literatury”, Warszawa 2018.
 17. Jerzy Stempowski, W dolinie Dniestru. Pisma o Ukrainie. Wybór, oprac. i posłowie A.St. Kowalczyk, Warszawa 2015.

Przekłady

J. Stempowski, Ziemia berneńska, przeł. A. St. Kowalczyk, wyd. 2, Warszawa 2012.

Wybrane artykuły

Sylwetki naszych przodków. O Polskim Słowniku Biograficznym. “Zeszyty Literackie” 2016, nr 133.

Emigranci czytają Conrada, w: Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada. Warszawa 2017.

Zakład

Zakład Literatury XX i XXI wieku