Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Anna Tenczyńska

adiunkt

DYŻURY

czwartek, 14:45-15:30

piątek, 11:15-12:00

Zainteresowania naukowe

poetyka historyczna (zwłaszcza w odniesieniu do polskiej poezji nowoczesnej), komparatystyka intermedialna, zwłaszcza relacje między literaturą i muzyką, metodologia badań literackich i komparatystycznych łączących perspektywę literaturoznawczą i muzykologiczną, praktyka przekładowa

Książki

Przekłady

Książki naukowe

1. K. Moore, Jacques Henri Lartigue. Wynalezienie artysty, przeł. A. Tenczyńska,Wydawnictwo Czysty Warsztat, Gdańsk2015.

2. Ch. Rosen, Trzy szkice, przeł. A. Tenczyńska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Nowy Jork ” Warszawa ” Gdańsk 2010.

3. K. Berger, Potęga smaku. Teoria sztuki, przeł. A. Tenczyńska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

Artykuły naukowe

1. K. Berger, Jak święta jest sztuka niemiecka” O ostatniej scenie “Śpiewaków norymberskich”, przeł. A. Tenczyńska, “Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2013, z. s. 153-168;

2. K. Berger,O pragnieniu śmierci Tristana¸ przeł. A. Tenczyńska, “Zeszyty Literackie” 2013, z. 4 (124), s. 49-59;

3. K. Berger, “L”Orfeo” albo niepokój nowoczesnych, przeł. A. Tenczyńska, “Zeszyty Literackie” 2010, z. 3 (111), s. 93-104

4. D. Damrosch, Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej,przeł. A. Tenczyńska, [w:]Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 367-380;

5. K. Berger, “Ballada g-moll” op. 23 Chopina i rewolucja intelektualistów, przeł. A. Tenczyńska, “Zeszyty Literackie” 2010, z. 1 (109), s. 45-59;

6. E. A. Poe, Zasada Poetycka, [w:] Edgar Allan Poe. Klasyk grozy, perwersji ” i nie tylko”, przeł. A. Tenczyńska, red. E. Kasperski, Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 15-36 (współtłumaczenie ze S. Studniarzem);

7. K. Berger, Hermeneutyka. Interpretacja i jej prawomocność, przeł. A. Tenczyńska, “Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2004, nr 7, s. 63-82.

 

 

Wybrane artykuły

A. Tenczyńska, Synkopy w sonecie. Witolda Hulewicza “definicja” jazzu, [w:] Pasaże Witolda Hulewicza, red. A. Hejmej, K. Mytkowska, I. Fedorowicz, Kraków 2017;

A. Tenczyńska,M. Gamrat,Album jako przedmiot badań interartystycznych (prolegomena), [w:] Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, M. Leszczyński, P. Kubiński, Kraków 2017;

A. Tenczyńska, Nawiązania do cyklu sonatowego i formy sonatowej w poemacie “Młyny” Władysława Sebyły, [w:] Władysław Sebyła ” głos poety, głos epoki. Relektury, red. P. Urbańska, T. Wójcik, Warszawa 2016.

A. Tenczyńska, Z nutami nuconymi na dalekim Podhalu” Nawiązania do muzyki ludowej w “Ciemnych ścieżkach” i “Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza, “Pamiętnik Literacki” 2015, z. 4, s. 83-95;

A. Tenczyńska, Folk Vocal Music as an Inspiration for 20th Century Polish Verse (a Brief Overview), “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2013, nr 3 (6), cz. 1: Sources of Verse;

A. Tenczyńska, Intertekstualne i intersemiotyczne aspekty wersyfikacji. Przypadek kilku wierszy z tomu “Ciemne ścieżki” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] Potencjał wiersza, red. W. Sadowski, Warszawa 2013;

A. Tenczyńska, Tekst muzyczny w tekście literackim (dwa przypadki), “Przegląd Humanistyczny” 2013, z. 4;

E. Szczęsna, A. Tenczyńska,O tekście wieloznakowym, “Przegląd Humanistyczny” 2013, z. 4 (artykuł wstępny);

A. Tenczyńska, Poczekaj, jak to brzmi””. Jardins sous la pluiewedług Iwaszkiewicza, [w:] Literatura w kalejdoskopie sztuki, red. G. Darłak, I. Melson, I. Mida, Katowice 2013;

A. Tenczyńska, Gdzie kończy się muzyka” w literaturze”, “Muzyka. Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki” 2012, nr 1, s. 75-97;

A. Tenczyńska, Brahms i Rachmaninow Iwaszkiewicza, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 1: “Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (1)”;

A. Tenczyńska, Chopin emigrantów, [w:] Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, red. Ż. Nalewajk, M. Nabiałek, M. Mips, J. Jastrzębska, Warszawa 2012;

A. Tenczyńska, Muzyka w przedwojennej twórczości poetyckiej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, “Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2011, nr 9 [przyjęty do druku w “Słupskich Pracach Filologicznych. Seria Filologia Polska” przed zmianą nazwy czasopisma];

A. Tenczyńska, Projekt “lektury muzykologicznej” polskiej poezji dwudziestowiecznej, “Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 2011, z. 12 (21);

A. Tenczyńska, Dysonanse” zderzenia ” dialogi. Stefan Kisielewski i Zygmunt Mycielski, [w:] Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911″1991), red. A. Hejmej, K. Hawryszków, K. Cudzich-Budniak, Kraków 2011;

A. Tenczyńska, Forma muzyczna w poezji (“Niobe” Gałczyńskiego), [w:] Komparatystyka dzisiaj, t. II:Interpretacje, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Warszawa 2011;

A. Tenczyńska, Dobry wieczór, monsieur Chopin”. Postać i muzyka Fryderyka Chopina w poezji[w:] IX Jesienna Akademia Literatury. Chopin inspiruje, red. A. Skubisz-Szymanowska, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, Radom 2010;

A. Tenczyńska, O relacjach między literaturą nowoczesną a muzyką ” w dialogu”, [w:] Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010;

A. Tenczyńska, Trzy “pieśni dla zmarłego kompozytora”. Kontrafaktura Jarosława Iwaszkiewicza, “Muzyka. Kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki” 2009, nr 3-4.

A. Tenczyńska, Hermeneutyka “na ziemi niczyjej między filozofią, teorią literatury a muzykologią”. Karol Berger o interpretacji, “De Musica” 2009, t. XIIIhttp://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/tenczynska_de_musica_XIII_2009.pdf;

A. Tenczyńska, Obecność i obcość muzyki. Pytania literaturoznawstwa o relacje między sztukami, [w:] Inny i obcy w kulturze, cz. 3: Obcy ” obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności, red. P. Cieliczko, P. Kuciński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008;

A. Tenczyńska, Co powinno być funkcją sztuki, jeżeli ma mieć ona dla nas znaczenie””. Estetyka i etyka w ujęciu Karola Bergera (na marginesie “Teorii sztuki”) oraz Romana Bergera (na marginesie lektury “Celanstimmen” Floriana Dąbrowskiego), “Muzykalia” 2008, t. VI [http://www.demusica.pl/”Pismo_Muzykalia:Muzykalia_VI%2FJudaica_1].

A. Tenczyńska, Nieobecna (“) muzyka. Kontrafaktura Stanisława Barańczaka, [w:] Literackie obrazy nieobecności, red. M. Mrugalski, J. Potkański, Alkor, Warszawa 2005.

Zakład

Zakład Komparatystyki

Funkcje

  • sekretarz Pracowni Poetyki Intersemiotycznej i Intermedialnej (od 2018),
  • opiekun naukowy Koła Naukowego Korespondencji Sztuk (od 2011),
  • tutorw Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW (od 2009).
  • kierownik Studiów Podyplomowych “Teksty współczesnej kultury” w Instytucie Literatury Polskiej (2011-2018),
  • koordynator specjalności “Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej” (2010/2011),
  • sekretarz Zakładu Komparatystyki (2009-2015),
  • koordynator “Festiwalu Nauki” na Wydziale Polonistyki UW (2009/2010).

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.