Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Eliza Kącka

adiunkt

DYŻURY

czwartki, 13:15 ” 14:45, sala 42

Zainteresowania naukowe

Krytyka literacka od XIX do XXI wieku, literatura modernizmu, filozofia oraz inne nauki społeczne schyłku XIX i początków XX wieku.

Książki

Książki autorskie

E. Kącka, Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida, Warszawa 2012

E. Kącka, Lektura jako spotkanie. Brzozowski ” tekst ” metoda, Kraków 2017.

Książki pod redakcją

“Klucze od Echa”. Osobność. Wiersze Cypriana Norwida, red. E. Kącka, Kraków 2018.

Edycje

W. Słobodnik, Sen, że jestem, oprac., wybór i posłowie E. Kącka, Lublin 2018.

Przekłady

B. Breysach, Czy przetrwa poezja” Antologia Michała Borwicza “Pieśń ujdzie cało” jako miejsce pamięci o Zagładzie w Polsce, przeł. E. Kącka, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2018, nr 1-2 (Sauerland).

Wybrane artykuły

E. Kącka, Stanisław Brzozowski and Romantic Revision (Meyer Howard Abrams, Northrop Frye, Harold Bloom). Prolegomena, in: Stanisław Brzozowski and the Migration of Ideas: Transnational Perspectives on the Intellectual Field in Twentieth-Century Poland and beyond, ed. by Jens Herlthand Edward Swiderski, with assistance by Dorota Kozicka, Bielefeld 2018.

E. Kącka, Pierwiastek norwidyczny czyli Norwid Irzykowskiego, “Przegląd Humanistyczny” 2017, nr 4.

E. Kącka, The Other Normativity. Schulz and His Remythologising of the Word, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2017, nr 2.

E. Kącka,Villon w teatrze nadinterpretacji, “Tekstualia” 2017, nr 1

E. Kącka, Czytanie filozofów. Praca notowania i literacka samoświadomość Herberta, w: Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym, red. M. Antoniuk, Kraków 2017.

E. Kącka, W Leśmiandii, w: “Lecz nie było już świata””. Miłość i śmierć. Wiersze Bolesława Leśmiana,red. A. Nowakowski, Kraków 2017.

E. Kącka, Schulzowskie dubia” “Schulz/Forum”, 2017, nr 7.

E. Kącka, Hasło “Wyobraźnia / Imaginacja / Fantazja”, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia ” terminy ” zjawiska ” przekroje, pod red. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej,M. Rudkowskiej i M. Strzyżewskiego. Toruń 2016, t. 2.

E. Kącka, “Obywatel świata” czy “człowiek prowincji”” Samoświadomość kultury polskiej w wypowiedziach Stanisława Brzozowskiego a dyskurs postkolonialny, w: Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II, red. M. Kuziak, B. Maciejewski, Kraków 2016.

E. Kącka, Inteligenckość (jako problem) w literaturze polskiej po 1989 roku, “Kultura Współczesna” 2015, nr 4.

E. Kącka, Nieoczywistości “Ascetki”. O dziwnej melancholii, w: Sekrety Orzeszkowej, red. G. Borkowska, M. Rudkowska i I. Wiśniewska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012.

E. Kącka, Między dojrzałością i rewizją. Z przypisów do Brzozowskiego spotkania z Norwidem, “Studia Norwidiana” 2012, nr 30.

E. Kącka, “Nie obciążony wpływem żadnej sekty…”. Giambattista Vico w myśleniu Stanisława Brzozowskiego, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2012, nr 1-2.

E. Kącka, Człowiek według Smilesa. Kraszewski pozytywistów (Struve, Chmielowski, Orzeszkowa), “Wiek XIX. Rocznika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2012, z. 5.

 E. Kącka, “Poetical mind” a nowa formuła krytyki (John Henry Newman w lekturze Stanisława Brzozowskiego), “Kwartalnik FA-art”, nr 1-2 (2012).

E. Kącka“Bardziej mnie ciągną …”. Żywioły języka i dygresji w Białoszewskiego inspiracji Słowackim, w: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, red. M. Kalinowska i M. Leszczyński, Toruń 2011.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku (współpracuje z Zakładem Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich; prowadzi zajęcia z teorii literatury i poetyki)

Funkcje

Członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, sekretarz TLiAM