Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Jacek Kowzan

wykładowca

jacek.kowzan@wp.pl

j.kowzan2@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

Literatura staropolska (problematyka religijna, w tym eschatologia, motyw descensus Christi ad inferos; emblematyka, historia naturalna)

Książki

Książki autorskie

J. Kowzan, Quattuor hominum novissima. Dzieje serii tematycznej czterech rzeczy ostatecznych w literaturze staropolskiej, Siedlce 2003.

Książki pod redakcją

Pogranicza i konteksty literatury, red. A. Czyż i J. Kowzan, Siedlce 2002.

Wybrane artykuły

 1. Pobożność serdeczna i sprawy ostateczne. Wokół emblematyki kordialnej i eschatologii[w:] Staropolska literatura dewocyjna. Gatunki, tematy, funkcje, red. J. Partyka, I. Dacka-Górzyńska, Warszawa 2015.
 2. Juniewicz redivivus, “Pamiętnik Literacki” 2015, z. 1 [recenzja]
 3. Prudencja, luneta i rzeczy ostateczne. Wokół Emblemu 96 Zbigniewa Morsztyna, “Terminus” 2014, t. 16, z. 3 (32).
 4. “Miła Śmierci, gdzieś się wzięła”” Konteksty eschatologiczne Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią[w:] Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy ze Śmiercią, red. A. Dąbrówka i P. Stępień, Studia staropolskie. Series nova, Warszawa 2014.
 5. O przyszłości w przeszłości. Perspektywa eschatologiczna w literaturze staropolskiej, “Prace Kulturoznawcze”, 2013, 15.
 6. The Rite-of-Passage Structure in Medieval and Early Modern Visionary Accounts, [w:] Reading Subversion and Transgression, ed. J. Kazik, P. Mirowska, Łódź 2013.
 7. “Memorare Novissima Tua”. The Iconography of the Four Last Things as a Representation of the Religious Identity, [w:] Art and Identity: Visual Culture, Politics and Religion in the Middle Ages and the Renaissance, ed. by S. Cardarelli and E. J. Anderson, Newcastle upon Tyne 2012.
 8. “Już ostatnie lata, już koniec świata.” Motyw Paruzji w literaturze staropolskiej.[w:] Czas Apokalipsy. Wizje końca dziejów w sztuce i kulturze europejskiej, red. K. Kopania, Warszawa 2012.
 9. Heavenly Jerusalem as a locus amoenus in medieval and early modern Polish literature[w:] Islands and Cities in Medieval Myth, Literature, and History. Papers Delivered at the International Medieval Congress, University of Leeds, in 2005, 2006 and 2007, ed. by Grafetstätter, S. Hartmann, J. Ogier, Beihefte zur MEDIäVISTIK, hg. von Peter Dinzelbacher u.a., Frankfurt am Main 2011.
 10. Busch Jan, Dance of Death, Devotio Moderna, Dionysius the Carthusian, Ecclesia Militans, Ecclesia Triumphans, Sunday[mini hasła w:] The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. Robert E. Bjork, Oxford 2010.
 11. Jan Jonston. Między dawną  a nową historią naturalną[w:] Człowiek wobec natury ” humanizm wobec nauk przyrodniczych, pod red. nauk. J. Sokolskiego, Warszawa 2010.
 12. “I will put none of these diseases upon thee for I am the Lord that healeth thee”. Christ as a Pharmacist and Healer in Iconography and Literature of Early Modern Times[w:] The Apothecary”s Chest: Magic, Art & Medication, ed. K. Georganta, F. Collignon and A.-M. Millim, Newcastle upon Tyne, 2009.
 13. Klemens Bolesławiusz, “Przeraźliwe echo trąby ostatecznej”, wyd. J. Sokolski, Warszawa 2004. Biblioteka Pisarzy Staropolskich t. 29, “Pamiętnik Literacki”, 2008, z. 3. [recenzja]
 14. “Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”” Glosa do Historyi o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim,“Pamiętnik Literacki”, 2008, z. 3.
 15. Aspekty i konteksty eschatologiczne Kupca Mikołaja Reja[w:] Mikołaj Rej ” w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze, pod red. J. Sokolskiego, M. Cieńskiego, A. Kochan, Wrocław 2007.
 16. Kogut, czyli przyczynek do pewnej zwierzęcej ambiwalencji w kulturze[w] Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, red. nauk. Piotr Kowalski i in., Opole 2007.
 17. Gadanie z duchami. Kilka uwag o przydatności hermeneutyki w badaniach nad literaturą dawną[w:] Hermeneutyka i literatura. Ku nowej koiné, red. K. Kuczyńska-Koschany, M. Januszkiewicz, Poznań 2005.
 18. “Omnes enim nos manifestari oportet ante tribunal Christi”. Pisarze staropolscy o Sądzie Ostatecznym[w:] Paradygmat pamięci w kulturze. Prace dedykowane Antoniemu Czyżowi, red. A. Borkowski, M. Pliszka, A. Ziontek, Siedlce 2005.
 19. Beatitudo coelestis, czyli szczęście po śmierci w polskiej eschatologicznej literaturze dawnej[w:] Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak i N. Pawlak, Warszawa 2005.

Strona internetowa

https://uw.academia.edu/JacekKowzan

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych ILP UW

Funkcje

 1. Opiekun studenckiego koła naukowego “Opętani życiem”
 2. Ekspert w programie Horyzont 2020 (MSCA-IF)