Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab., prof. UW

Jan Potkański

profesor nadzwyczajny

Zainteresowania naukowe

  • psychoanalityczne i postpsychoanalityczne interpretacje literatury XX wieku i najnowszej
  • filozofia literatury i literaturoznawstwa, zwłaszcza inspirowana myślą Kanta, Hegla, Heideggera, Lacana, Foucaulta i Deleuze’a
  • literatura i literaturoznawstwo jako narzędzia analizy społeczeństwa, w tym polityki

Książki

Książki autorskie:

J. Potkański,Sobowtór. Różewicz a psychoanaliza Jacquesa Lacana i Melanii Klein, Warszawa 2004.

J. Potkański, Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Warszawa 2004.

J. Potkański, Parabazy wpływu: Iwaszkiewicz, Bloom, Lacan, Warszawa 2008.

J. Potkański, Epoka spojrzenia. Literatura i społeczeństwo nowego kapitalizmu, Warszawa 2014.

J. Potkański, Wolność realnego. Kant, Hegel i Deleuze a literatura polska, Warszawa 2018.

Książki pod redakcją:

Taniec i literatura, red. E. Czaplejewicz, J. Potkański, Pułtusk-Warszawa 2002.

Literackie obrazy nieobecności, red. M. Mrugalski, J. Potkański, Warszawa 2005.

Spojrzenie – spektakl – wstyd, red. J. Potkański, R. Pruszczyński, Warszawa 2011.

Poza monogamią, red. J. Potkański, R. Pruszczyński, Warszawa 2012.

 

Wybrane artykuły

J. Potkański, Lacanowski sens form Karpowicza, w: Podziemne wniebowstąpienie. Szkice o twórczości Tymoteusza Karpowicza, red. B. Małczyński, K. Mikurda, J. Mueller, Wrocław 2006.

J. Potkański, Ziemia Stryjkowskiego, w: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Warszawa 2006.

J. Potkański, Andrzejewski: perwersje wpływu, w: Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2008.

J. Potkański, Starsi bracia. Różewicz wobec “Lęku przed wpływem”, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 3.

J. Potkański, Obiekty – popędy – mimesis. Próba lacanowskiej metafizyki literatury, w: Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, red. L. Magnone, A. Mach, Warszawa 2009.

J. Potkański, Myślenie metaleptyczne, w:Tekst w sieci 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

J. Potkański, Fikcja jako zwycięstwo nad niezwyczajną rzeczywistością: stan wojenny w “Przemieszczeniu” Mirona Białoszewskiego, w: Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji, red. H. Gosk, Warszawa 2009.

J. Potkański, Personifikacje maszyn abstrakcyjnych, “Świat i Słowo” 2012, nr 1.

J. Potkański, Przeciw lacanowskiej prawicy, “Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1 (3).

J. Potkański, Czas i liczby: ekonomia polityczna Tkaczyszyna-Dyckiego, w: Sekundy i epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989, red. Ż. Nalewajk, M. Mips, Warszawa 2013.

J. Potkański, Perwersyjna wolność. Wpływ odzyskania niepodległości na moralność Polaków, w: Literatura i “faktury” historii XX (i XXI) wieku, red. A. Molisak, J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2014.

J. Potkański, Czworaki korzeń wartości. Baudrillard i Goux wobec Lacana,“Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1/2 (5).

J. Potkański, Dekonstrukcja jako technika Siebie, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 1 (41).

J. Potkański, Czysta forma “Austerii”, w: Przed i po. Wielka Wojna w literaturze Europy Środkowej i Wschodniej, red. H. Gosk, E. Paczoska, Warszawa 2015.

J. Potkański, Recesja w literaturze, w: Poezja polska po roku 2000. Diagnozy ” problemy ” interpretacje, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015.

Z. Jazienicki, J. Potkański,Sadyzm w Nagim sadzie. Perwersja jako struktura polskości, “Praktyka Teoretyczna” 2016, nr 4.

J. Potkański, Alegoria w “Skrzydłach ołtarza”: Herling-Grudziński, Benjamin, de Man, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2017, nr 7 (10).

J. Potkański, Chwilowy mit. Motywiczna spójność literatury III RP, w: Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku, red. A. Tryksza, M. Medecka, M. Ryszkiewicz, Lublin 2017.

Z. Jazienicki, J. Potkański,Polski masochizm w “Tylko Beatrycze” Teodora Parnickiego, w: Kultura wobec nieświadomego. Studia (post)psychoanalityczne, red. J. Osiński, A. Szwagrzyk-Dalasińska, P. Tański, Toruń 2017.

J. Potkański, Dialektyka Deleuze’a. Prehistoria, perwersja, polityka, “Machina Myśli”, 6 sierpnia 2017, @: http://machinamysli.org/dialektyka-deleuzea-prehistoria-perwersja-polityka/

J. Potkański, Andrzejewskiego sen o Baczyńskim, w: Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu, red. K. Hryniewicz, K. Samsel, Warszawa 2018.

Zakład

Zakład Literatury XX i XXI wieku

Funkcje

Członek redakcji Przeglądu Filozoficzno-Literackiego