Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Karol Hryniewicz

Adiunkt

Karol_h@wp.pl

DYŻURY

Wtorki godz. 18.15-19.15

Zainteresowania naukowe

  • poezja polska XX wieku (w szczególności twórczość Różewicza, Herberta i Szymborskiej);
  • estetyka filozoficzna;
  • teoria awangardy i awangardowe przemiany w sztuce;
  • filozoficzne konteksty literatury.

Książki

Książki autorskie

K. Hryniewicz, Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza, Kraków 2014.

Książki pod redakcją

Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury, red. K. Hryniewicz, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2014.

Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu, red. K. Hryniewicz, K. Samsel, Warszawa 2018.

Wybrane artykuły

K. Hryniewicz, Urojonaformuła klasyczności. Wykład estetyki normatywnej w “89 wierszach” Zbigniewa Herberta,w: Zmysł wzroku zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta,cz. II, red. J.M. Ruszar, Lublin 2006, s. 123″151.

K. Hryniewicz, Estetyka i filozofia sztuki w świetle tradycji, przecięć i perspektyw,“Sztuka i Filozofia” 2010, nr 36, s. 147″152.

K. Hryniewicz, Główne rysy etyki perfekcjonistycznej Henryka Elzenberga,w: Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta,red. J.M. Ruszar, Kraków 2010, s. 397″407.

K. Hryniewicz, Poezja Tadeusza Różewicza i dyskurs estetyczny późnej nowoczesności. Próba rozpoznania,w: Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. Rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza,, red. J.M. Ruszar, Warszawa 2011, s. 231″248.

K. Hryniewicz, Potęga smaku ” smak wolności. Zbigniewa Herberta teoria działania estetycznego”, w:Polityczność literatury. Polityczność literaturoznawstwa. Gramatyka sprzeciwured. J. Olejniczak, R. Knapek, M. Szumna, Katowice 2012, s. 83-95.

K. Hryniewicz, Rytm, praca i sztuka – myśl estetyczna Artura Sandauera,w: Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk Literatury,, red. K. Hryniewicz, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2014, s. 81″96.

K. Hryniewicz, Między futuryzmem a formizmem – o kilku implikacjach płynących z powojennego zastąpienia “zasady życia” “zasadą komplikacji”,w:Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej, red. H. Gosk, E. Paczoska, Warszawa 2015, s. 199″208.

K. Hryniewicz, Przygody ciała w dziennikach Gombrowicza zapisane (perspektywa nie tylko fenomenologiczna),w: Gombrowicz z przodu i z tyłu. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wsola-Radom, 20-22 października 2014 roku, red. K. Ćwikliński, A. Spólna, D. Świtkowska, Radom 2015, s. 187-201.

K. Hryniewicz, Jak “kawałek deski”” Kilka uwag o władzy wyobraźni w poezji Zbigniewa Herberta,w: Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej,, red. J.M. Ruszar, D. Siwor, Kraków 2016, s. 249-259.

K. Hryniewicz, “Historia o nich głucho milczy”” O dwóch strategiach tworzenia wizerunku pokolenia Armii Krajowej w poezji Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza. Rekonesans,w:Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej,red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2017, s. 82-105.

K. Hryniewicz, “Usta na grozę wołały” ” wzniosłość i groza w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego, w: Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu, red. K. Hryniewicz, K. Samsel, Warszawa 2018, s. 146-160.

Popularyzacja

Karol Tarnowski, W mroku uczonej niewiedzy, Łódź 2017 [Wywiad-rzeka; z Karolem Tarnowskim rozmawiali: Jan Andrzej Lipski, Zofia Matejewska, Karol Hryniewicz i Kami Wielicki]

 

Zakład

Zakład Literatury XX i XXI w.

Funkcje

Sekretarz Zakładu Literatury XX i XXI w.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.