Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab.

Marta Wojtkowska-Maksymik

adiunkt

DYŻURY

Poniedziałek, 13.00-14.00, p. 43

Zainteresowania naukowe

Literatura renesansu i baroku, przekład staropolski, polsko-włoskie związki literackie i kulturowe, neoplatonizm w literaturze polskiej XVI-XVII w., piśmiennictwo reformacyjne XVI-XVII w., cyceronianizm, tradycja bukoliczna w teatrze XVI-XVII w.

Książki

Książki autorskie

Wojtkowska-Maksymik, “Gentiluomo cortigiano” i “dworzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka w “Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego i w “Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, Warszawa 2007.

Wojtkowska-Maksymik, Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w “O ślachetności a zacności płci niewieściej” Macieja Wirzbięty, Warszawa 2017.

Książki pod redakcją

“Dworzanin polski” Łukasza Górnickiego. Dzieło, inspiracje, autor, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2016.

Dramaturgia włoska XVI wieku: Niccol” Machiavelli, “Mandragora”, Gian Giorgio Trissino, “Sofonisba”, Torquato Tasso, “Amintas”, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2017.

Redakcja serii

Dawna Literatura Włoska. Studia i Źródła, komitet redakcyjne: J. Dygul, R. Rusnak, M. Wojtkowska-Maksymik.

Przekłady

Francesco Petrarca, Drobne wiersze włoskie (Rerum vulgarium fragmenta), wstęp P. Salwa, wybór przekładów J. Mikołajewski, komentarz M. Santagaty w adaptacji i opracowaniu zespołu (J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik i in.) pod red. P. Salwy, Gdańsk 2005.

Torquato Tasso, Amintas. Baśń leśna, przeł, wstęp i komentarze M. Wojtkowska-Maksymik, w: Dramaturgia włoska XVI wieku: Niccol” Machiavelli, “Mandragora”, Gian Giorgio Trissino, “Sofonisba”, Torquato Tasso, “Amintas”, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2017.

Giovan Battista Guarini, Wierny pasterz, przeł., wstęp i komentarze M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2018.

Wybrane artykuły

Artykuły w czasopismach 

W kajdanach wstydu i w sidłach śmierci. Filozoficzne źródła “Amintasa” Jana Andrzeja Morsztyna, “Barok” 2008, nr XV/2 (30).

Castiglionego i Górnickiego pochwała muzyki (na podstawie pierwszych ksiąg “Il Cortigiano” i “Dworzanina polskiego”), “Roczniki Humanistyczne” 2008, t. LVI.

Dalida Luigiego Grota w przekładzie Jana Smolika, “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2009, t. LIII.

Niewiasta w rajskim ogrodzie. Kilka uwag o godności kobiecej (Na podstawie traktatu “O ślachetności a zacności płci niewieściej, 1575), “Prace Filologiczne” 2011, t. LXI: Literaturoznawstwo, nr 1.

Jan Smolik e la traduzione della Dalida di Luigi Groto, “Hvmanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies” 2013, vol. VIII/1.

Wykorzystanie symboliki tetragramu w O ślachetności a zacności płci niewieściej (1575) Macieja Wirzbięty, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2016, nr 6(9).

Chimera w sporach o Trójcę Świętą w latach 60. XVI wieku (na przykładzie Sylwy IV Andrzeja Trzecieskiego), “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2017, nr 7(10).

Henri de Valois et la France dans les lettres des calvinistes polonais aux théologiens suisses (1572-1576),”Seizi”me Siécle” 2008, vol. 14.

Artykuły w pracach zbiorowych

Filone i Sofia w sidłach zmysłowego pożądania (na podstawie “Dialoghi d”amore” Leona Hebrajczyka), w: W sidłach zmysłów, red. E. M. Wierzbowska, Sopot 2009.

[współautor M. Eder],Platońskie i neoplatońskie konteksty humanitasw literaturze polskiej XVI-XVIII wieku, w: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. II, red. nauk. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010.

Samotność Eremity i Lavinella wspólnota w miłości, w: Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze-Oświecenie), red. D. Szeliga i E. Dorota Żółkiewska, Warszawa 2010.

Jan Kochanowski jako czytelnik “Dialoghi d”amore” Leona Hebrajczyka(na podstawie “Wzoru pań mężnych”), w: Proza staropolska, red. K. Płachcińska, M. Bauer, Łódź 2011.

La Patristica come scudo contro i seguaci della Riforma (sulla base della lettera dedicatoria delLocorum de Fide Communium Latinopolonorum…di Giovanni Herburt), w: Significato e funzione della cattedrale, del giubileo e della ripresa della patristica dal Medioevo al Rinascimento. Atti del XXIII Convegno Internazionale(Chianciano Terme ” Pienza, 18-21 luglio 2011), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze 2013.

Platonic and Neo-Platonic Inspiration behind the Debate on the State in “Dworzanin polski” by Łukasz Górnicki and “De optimo senatore” by Wawrzyniec Goślicki, w: Polish Culture in the Renaissance: Studies in the Arts, Humanism and Political Thought, ed. by D. Facca and V. Lepri, Firenze 2013.

Comparazione fra Roma pagana e Roma cristiana negli epigrammi di Conrad Celtis, w: Roma pagana e Roma cristiana nel Rinascimento. Atti del XXIV Convegno Internazionale (Chianciano Terme-Pienza 19-21 luglio 2012), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze 2014.

Alcune tracce del “Decameron” nei “Figliki” di Mikołaj Rej, w: Boccaccio e la nuova ars narrandi, a cura di P. Salwa, W. Olszaniec, Warszawa 2015.

I canti del coro dall”Aminta di Torquato Tasso tradotti da Jan Andrzej Morsztyn, w: L”Italia e la cultura europea, a cura di A. Klimkiewicz, M. Malinowska, A. Paleta, M. Wrana, Firenze 2015.

Il problema della scelta nella traduzione polacca del Iudicium Paridis di Jakobus Locher, w: Comico e tragico nella vita del Rinascimento. Atti del XXVI Convegno Internazionale (Chianciano Terme-Pienza, 17-19 luglio 2014), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze 2016.

L”immagine letteraria della corte suburbana del vescovo Samuel Maciejowski /Literacki obraz dworu biskupa Samuela Maciejowskiego,w: Corti rinascimentali extraurbane. Un modello di cultura tra Italia e Polonia. / Podmiejskie dwory renesansowe. Wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce, a cura di / red. M. Lenart, M. Wrana, Padova-Opole 2016.

“Amintas” Torquata Tassa ” między mitem a rzeczywistością, w: Dramaturgia włoska XVI wieku: Niccol” Machiavelli, “Mandragora”, Gian Giorgio Trissino, “Sofonisba”, Torquato Tasso, “Amintas”, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2017.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.