Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Monika Kowalczyk

asystent

kowalczykmnk@gmail.com

Zainteresowania naukowe

” literatura religijna epok dawnych, zwłaszcza w kontekście teologii i estetyki,

” kultura polskiego baroku,

” historia książki rękopiśmiennej i starodrucznej.

Książki

Kowalczyk, Nowyzaciąg pod chorągiew starą tryumfującego Jezusa”. O wyznaniowym wymiarze eposu biblijnego Wacława Potockiego, Warszawa 2017.

Wybrane artykuły

Umęczony Chrystus jako Księga i jej nabożni czytelnicy w wybranych tekstach pasyjnych polskiego baroku, “Humanistyka XXI Wieku. Rocznik Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego” 2013, nr 1 (4).

Obrazy biczowania Chrystusa w wybranych mesjadach pasyjnych z XVII wieku, “Tematy i Konteksty” 2014, nr 4 (9).

“Nowy zaciąg””Wacława Potockiego wobec tradycji apokryficznej, [w:] Świat bliski
i świat daleki w staropolskich przestrzeniach
, pod red. M. Jarczykowej, B. Mazurkowej, z udziałem Sz.P. Dąbrowskiego, Katowice 2015.

Poeta z Łużnej, katolicy i arianie, czyli o badaniach nad obliczem wyznaniowym “Nowego zaciągu” Wacława Potockiego, “Humanistyka XXI Wieku. Rocznik Doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, nr 1 (5).

Teksty zalecające w polskich mesjadach pasyjnych z XVII wieku, [w:] Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej, pod red. M. Jarczykowej, B. Mazurkowej, z udziałem M. Marcinkowskiej, Katowice 2015.

Zakład

Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Funkcje

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.