Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Tomasz Jędrzejewski

adiunkt

tjedrzejewski84@gmail.com

Research fields

– Polish romanticism before 1830 in the European context (relations between romanticism, classicism, sentimentalism, rococo)

– aesthetics of late Enlightenment

– rococo

– Vilnius and Lithuanian culture

Books

Książki autorskie

T. Jędrzejewski, Czytanie „Dziadów“ w czterech częściach, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.

T. Jędrzejewski, Literatura w warszawskiej prasie kulturalnej pogranicza oświecenia i romantyzmu, Universitas, Kraków 2016.

T. Jędrzejewski, Strony rodzinne Czesława Miłosza, Agora, Warszawa 2011.

Książki pod redakcją

Życie codzienne romantyków, red. O. Krysowski, T. Jędrzejewski, Warszawa 2017.

Mickiewicz niedoczytany. Korespondencja poety w perspektywie współczesnej, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, T. Jędrzejewski, Warszawa 2014.

Przekłady

M. Ivanov, Jeśli wszystko zaczyna się w październiku, przeł. z litewskiego T. Jędrzejewski, „Odra” 2012, nr 6.

M.K. Sarbiewski, Liryki, I 1, przeł. z łaciny T. Jędrzejewski, w: Musa latinitatis. Antologia poezji łacińskiej, red. P. Piotrowska et al., Warszawa 2011.

 

Selected articles

T. Jędrzejewski, Mickiewicz w „czadzie uciech miejskich”, w: Liryka Adama Mickiewicza. Uczucia. Świadectwa. Ekspresje, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2018.

T. Jędrzejewski, Rhetoric and Poetry: the Occasional Works of the Philomaths, „Darbai ir Dienos” 2016, nr 66, s. 9–21.

 

T. Jędrzejewski, Koźmian i romantycy: dwustronne relacje[rec. książki: Ł. Zabielski,Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy, Lublin 2015], „Wiek Oświecenia” 2016, nr 32, s. 216–222.

M. Dziedzicka, T. Jędrzejewski, Dwie podróże do krajów i czasów dzieciństwa. „Godzina myśli” Juliusza Słowackiego i „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, w: Pan Tadeusz. Poemat – postacie – recepcja, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2016, s. 297–312.

T. Jędrzejewski, Rzeki polskie” Kajetana Jaxy Marcinkowskiego – poemat ku źródłom narodowości, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2015, nr 5 (8), s. 441–454.

T. Jędrzejewski, Dystopia miejska w twórczości Czesława Miłosza, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4 (7), s. 291–304.

T. Jędrzejewski, Daszkus. Portret wallenrodyczny, „Twórczość” 2015, nr 1, s. 132–137.

T. Jędrzejewski, Dwie apokalipsy. „Bal u Salomona”Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i „Bal w Operze”Juliana Tuwima, w: Tuwim współczesny, red. M. Makaruk, Warszawa 2015.

T. Jędrzejewski, E. Kolinko, Stanisław Morawski – obserwator płci pięknej. O odnalezionych „Zasadach fizjognomistyki kobiet cywilizowanych”, w: Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. M. Korybut-Marciniak, M. Zbrzeźniak, Olsztyn 2013, s. 447–461.

Website

Department

Zakład Literatury Romantyzmu

Positions

sekretarz redakcji „Wieku Oświecenia” (od 2018)

członek zespołu koordynatorów obchodów jubileuszu dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego (2015/2016).

członek Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW na kadencję 2016–2020

opiekun naukowy koła naukowego Niewinni Czarodzieje na Wydziale Polonistyki UW, prowadzącego m.in. portal www.niewinni-czarodzieje.pl (od października 2015 r.; wcześniej, od 2010 r., współpracownik, od 2014 r. członek redakcji)

sekretarz Zakładu Literatury Romantyzmu na Wydziale Polonistyki UW (od października 2015 r.)

pełnomocnik dziekana Wydziału Polonistyki ds. promocji (od września 2014 r.)

członek zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od marca 2010 r. do  stycznia 2015 r.)

 

członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII (od 2017 r.) oraz Société internationale d’étude du dix-huitième siècle (od 2018 r.)