Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr

Weronika Lipszyc

asystent

DYŻURY

piątek 11.15-12.15 sala 6a

Zainteresowania naukowe

  • relacje między werbalnością a wizualnością, literaturą i sztukami plastycznymi (w szczególności na przełomie XIX i XX wieku)
  • problematyka komparatystyki interartystycznej
  • kulturowe uwarunkowania percepcji wizualnej
  • dyskursy związane z widzeniem

Książki

Wybrane artykuły

W. Lipszyc, W muzeum alegorii i labiryncie symbolu. Młodopolskie zbłądzenia figur, “Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, 2017 nr 7 (10).

W. Lipszyc, Wzrokocentryzm i antywzrokocentryzm jako dyskursy. Zarys problemu, w: Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. naukowaEwa Szczęsna, Piotr Kubiński, Marcin Leszczyński, Kraków 2017.

W. Lipszyc, Granice władzy wzroku. Problematyka widzenia w polskiej krytyce i teorii sztuki drugiej połowy XIX wieku w ujęciu komparatystycznym, w: Porównywalne ” nieporównywalne. Metoda komparatystyczna, pod red. nauk. Oksany Weretiuk i Barbary Ludwiczak, Rzeszów 2015.

W. Lipszyc, Fotograficzny przymuszacz. Autorstwo w fotografii Jerzego Lewczyńskiego, “Tekstualia”, 2015 nr 2.

W. Lipszyc, Kobiece czytanie Aliny Szapocznikow, “Tekstualia”, 2010 nr 4.

W. Lipszyc, Poetyka prozy Poego w zestawieniu z dziełami sztuki malarskiej, w: Edgar Allan Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, malarstwa i filmu,red. Ewa Szczęsna, Piotr Kubiński, Warszawa 2010.

W. Lipszyc, Melancholia przestrzeni ” Edward Hopper i znaki, w:Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne, red. Lena Magnone, Anna Mach, Warszawa 2009.

Zakład

Zakład Komparatystyki

Funkcje

Sekretarz Zakładu Komparatystyki