Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab.

Witold Sadowski

adiunkt

Zainteresowania naukowe

historia i teoria wiersza, genologia, poezja religijna, poezja inspirowana liturgią, religijne korzenie literatury, literatura a inne sztuki, literatury europejskie w perspektywie porównawczej

Książki

Książki autorskie

 1. Sadowski, Litania i poezja. Na materiale literatury polskiej od XI do XXI wieku, Warszawa 2011.
 2. Sadowski, Wiersz wolny jako tekst graficzny,Kraków 2004.
 3. Sadowski, Tekst graficzny Białoszewskiego, Warszawa 1999.

Książki pod redakcją

 1. Litanic Verse I: Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, red. W. Sadowski, M. Kowalska, M.M. Kubas, Frankfurt am Main 2016.
 2. Litanic Verse II: Britannia, Germania et Scandinavia, red. W. Sadowski, M. Kowalska, M.M. Kubas, Frankfurt am Main 2016.
 3. Potencjał wiersza, red. W. Sadowski, Warszawa 2013.
 4. Karol Wojtyła. Poeta, red. J. Głażewski, W. Sadowski, Warszawa 2006.
 5. Herbert: Poetyka, wartości i konteksty, red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Warszawa 2002.
 6. Poetyki Leśmiana: Leśmian i inni, red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Warszawa 2002.
 7. Philological Studies: Literary Research, 2018, 8 (11), Part II (Points of View), red. J. Jeziorska-Haładyj, W. Sadowski.
 8. Philological Studies: Literary Research, 2013, 3 (6), Part I (Sources of Verse), red. W. Sadowski, A. Kremer.

Wybrane artykuły

 1. Sadowski, A Generic Worldview: The Case of the Chronotope of Litany, w: Literarische Form: Theorien ” Dynamiken ” Kulturen. Beiträge zur literarischen Modellforschung, red. R.M. Erdbeer, F. Kläger, K. Stierstorfer, Heidelberg 2018.
 2. Sadowski, Le texte en dialogue avec son genre. Les litanies de Laforgue, “Poétique”(2016), nr 179.
 3. Sadowski, Polish Litanic Verse until 1939: An Outside Perspective,w: Litanic Verse I, op. cit.
 4. Sadowski, Wiersz litanijny w przekładzie na obraz, w: Ikonoklazm i ikonofilia: Między historią a współczesnością, red. A. Stankowska, M. Telicki, Poznań 2016.
 5. Sadowski, Żart wersyfikacyjny w poezji Wisławy Szymborskiej, w: Niepojęty przypadek: O poezji Wisławy Szymborskiej, red. J. Grądziel-Wójcik, K. Skibski, Kraków: 2015.
 6. Sadowski, Comparative Studies: Comparative Criticism, “Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”2013, nr 1.
 7. Sadowski, Prosodic Memory: Claudel ” Eliot ” Liebert, “Philological Studies: Literary Research” 2013, Part I.
 8. Sadowski, Versologie mezi jazyky, “Česká Literatura”2013, nr 6.
 9. Sadowski, Żywa mowa wiersza (Mickiewicz ” Słowacki),w: Potencjał wiersza, op. cit.
 10. Sadowski, O intonacji, którą widać, słychać i czuć, w: Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Poznań 2009.
 11. Sadowski, Wiersz w sieci, w: Tekst (w) sieci, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009, tom 2.
 12. Sadowski, Czy Wojtyła pisał wiersze Kotlarczykiem”,w: Karol Wojtyła. Poeta, op. cit.
 13. Sadowski, Strofa mickiewiczowska i strofa BZ, “Przegląd Humanistyczny”2005, nr 6.
 14. Sadowski, Wersyfikacja reportażu, “Teksty Drugie”2005, nr 5.

Strona internetowa

http://www.wiersz.uw.edu.pl/witold-sadowski

Zakład

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Funkcje

Zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej UW

Kierownik Pracowni Poetyki Wiersza