Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/claves01/public_html/domains/xn--bdkowski-neb.com/public_html/ilp/wp-includes/post-template.php on line 284

dr hab.

Żaneta Nalewajk-Turecka

adiunkt

zaneta_nalewajk@o2.pl

Research fields

My research has focused on three fields:

1) comparative studies, including: comparative literature, interdisciplinary comparative studies (with a concentration on the relations among literature, philosophy, and anthropology), world literature, and the methodology of comparative studies;

2). the history of twentieth and twenty-first century Polish literature, and the methodology of literary historical research;

3)  literary anthropology.

Books

Książki autorskie

Ż. Nalewajk, Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza, Gdańsk 2010.

Ż. Nalewajk, Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne, Kraków 2015.

Książki pod redakcją

Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku, red. Ż. Nalewajk, przy współpracy Magdaleny Mips, Warszawa 2013.

Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, red. Ż. Nalewajk, przy współpracy M. Nabiałek, M. Mips i J. Jastrzębskiej, Warszawa 2012.

Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, red. naukową Ż. Nalewajk. Warszawa 2011.

Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator, red. E. Kasperski i Ż. Nalewajk, Wrocław 2010.

Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji (i nie tylko), red. E. Kasperski i Ż. Nalewajk, Warszawa 2009.

Redakcja serii

redaktor naczelna kwartalnika „Tekstualia”. Palimpsesty Literackie, Artystyczne, Naukowe” (od 2005 roku)

redaktorka serii Laboratorium Literackie, FONT (od 2018 roku)

Edycje

E. Kasperski, Tropami Norwida. Studia – interpretacje – paralele, oprac. Ż. Nalewajk, Warszawa 2018.

E. Kasperski, Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akademicki, oprac. Ż. Nalewajk, Warszawa 2017.

Rytm twórczego życia. Jubileuszowe rozmowy o literaturze, oprac. Ż. Nalewajk, wspólnie z I. Smolką oraz zespołem redakcyjnym kwartalnika “Tekstualia”, Gdańsk 2013.

L. Szaruga, Wybór z Księgi. Cykle sylwiczne, fragmenty, wiersze, oprac. Ż. Nalewajk, Kraków 2016.

Selected articles

Bruno Schulz – entre modernisme & modernité, red. Maougocha Smorag-Goldberg, Marek Tomaszewski, Paris 2018.

Votum důvěry” O cílech a funkcích literární histori, przeł. K. Čermochová i O. Słowik, Slovo a smysl/ Word & Sense 2017, t. 14, nr 27, s. 19-31.

Gry z dyskursem i kontekstem filozoficznym. Próba typologii na wybranych przykładach z polskiej literatury pięknej XX i XXI wieku, [w:] Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, M. Leszczyński, P. Kubiński, Kraków 2017, s. 31-48.

Leszka Kołakowskiego eksperymenty z Beckettem, “Pamiętnik Literacki” 2017, nr 4, s. 41‒48.

Вершалин. Репортаж о конце света Влодимежа Павлючука и Петра Томашука, “НОВАЯ ПОЛЬША” 2017, nr 10, s. 63-68.

The Creation of Literary Characters in “The Sound and the Fury” of William Faulkner in Comparison to Structural Patterns of a Realistic Novel, [w:] Characters in Literary Fictions, red. J. Węgrodzka, Frankfurt am Main 2016, s. 144-152.

Kako filozofirati” Eksistencialno filozofska pisava in komunikacijski paradoksi – Søren Kierkegaard in Leszek Kołakowski, przeł. A. Oblak, [w:]Kierkegaard. Nova oikonomija odnosov: bližnjik in eksistencialni preobrat, red. Primož Repar, Lublana 2014, s. 313–319.

Literature Philosophied. Witkacy – Gombrowicz – Schulz, przeł. J. Burzyńska, “Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” 2014, nr 1 (2), s. 167–180.

Literature – Literary Studies – Philosophy: Problems of Relation, Languages, and Communication, przeł. D. Malcolm, “Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” 2013, nr 1, s. 111–124.

Oтлокалнотокъммулникултурното. Връзки между поезията, литературната рефлексия на Чеслав Милош и традицията на Хайку, przeł. M.Grigorova[w:] Нобеловата награда за литература – мост между културите. Международна научна конференция. 1–3 декември, red. M.Grigorova, Велико Търново 2013, s. 131–140.

Historia literatury a komparatystyka w refleksji metanaukowej i praktyce badawczej Juliana Krzyżanowskiego [w:] Krzyżanowski. Spojrzenie po latach, red. Ł. Książyk i M. Nabiałek, Warszawa 2013, s. 27–44.

Problems of Contexts and Research Methods in Comparative Studies, przeł. J. Burzyńska, “Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” 2013, nr 1, s. 33–48.

Czas pośpiechu, czas nadmiaru, czas zmiany. Przemiany formalno-gatunkowe w prozie polskiej po 1989 roku a media[w:] Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku, red. Ż. Nalewajk przy współpracy M. Mips, Warszawa 2013, s. 55–71.

Literacka groteska somatyczna. Kafkowskie interteksty w „Metamorfozie” Sławomira Mrożka [w:] Tělo, smysly, emoce v literatuře, red. J. Wiendl, Praha 2012 s. 170–18.

Topos wygnania. Wittlin, Gombrowicz, Miłosz wobec tradycji romantycznych, [w:] Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji, red. Ż. Nalewajk, red. prowadzące: M. Nabiałek, M. Mips, J. Jastrzębska, Warszawa 2012, s. 99–119.

Stylizacja jako forma pytania o podmiot. Proza polska po 1989 roku wobec tradycji autotematyzmu, biografistyki, historiografii, [w:] Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, red. Ż, Nalewajk, Warszawa 2011, s. 101–122.

Czas próby” Polski esej po 1989 roku. Przegląd tematów, form, stylów, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa 2010, s. 366–389.

W stronę wyobraźni pojęciowej. Eseistyka filozoficzna Bolesława Micińskiego, [w:] Dwudziestolecie 1918–1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia, red. A.S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2010, s. 174–188.

Postać literacka w nowelistyce Poego. Zasady konstrukcji, [w:] Edgar Allan Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, malarstwa i filmu, red. E. Szczęsna i P. Kubiński, Warszawa 2010, s. 23–37.

W stronę alegorii. Estetyka śmierci Poego i jej kontynuacje (Baudelaire, Balmont, Leśmian)[w:] Edgar Allan Poe niedoceniony nowator, red. E. Kasperski i Ż. Nalewajk, Wrocław 2010, s.  119–143.

Makabra i makabreska Poego. (Recepcja: Baudelaire, Balmont, Leśmian), [w:] Edgar Allan Poe niedoceniony nowator, red. E. Kasperski i Ż. Nalewajk, Wrocław 2010, s. 145–172.

Nowele Poego w przekładach Leśmiana. Źródła, inspiracje, repliki[w:] Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji (i nie tylko), red. E. Kasperski i Ż. Nalewajk, Warszawa 2009, s. 63–85.

Pochwała podmiotu. Myśl, krytycznoliteracka i antropologiczna w pismach Andrzeja Kijowskiego [w:](Nie)ciekawa epoka” Literatura i PRL, red. H. Gosk, Warszawa 2008, s. 129–157.

Department

Zakład Komparatystyki

Positions

Kierownik studiów podyplomowych Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego działających przy Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW

Członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich kadencji 2017-2020

Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich kadencji 2017-2020