Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych

Informacje ogólne

Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych prowadzi badania w zakresie:

– semiotyki, poetyki i retoryki porównawczej oraz antropologii przekazów polisemiotycznych i multimedialnych;

– relacji intersemiotycznych w obrębie jednego medium oraz relacji między tekstami reprezentującymi odmienne media, w szczególności przekładu intersemiotycznego i intermedialnego oraz kreowania znaczeń w interakcji różnych systemów znakowych i mediów;

– form obecności jednej sztuki w innej (np. muzyki w literaturze, malarstwa w literaturze, narracji w grach wideo); relacjami literatura ” film, literatura-muzyka, literatura-malarstwo;

– sposobu istnienia słowa w kulturze multimedialnej i interaktywnej, relacji słowo-dźwięk, słowo-obraz;

– narracji filmowej, narracji interaktywnej, transsemiotycznej i transmedialnej;

– figur w tekstach wieloznakowych;

– perswazji polisemiotycznej i multimedialnej (np. w reklamie);

– cyfrowej semiopoetyki;

– tekstu cyfrowego (digitalne transformacje gatunków, form tekstowych);

– sztuki cyfrowej (literatura, gry wideo, grafika komputerowa)

-przekładu cyfrowego, komunikacji cyfrowej

Kierownik

Dr hab. Ewa Szczęsna, prof. nadzw. UW

Członkowie

prof. em. dr hab. Seweryna Wysłouch

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Zbigniew Kloch,

Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, Wydział Artes Liberales

Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Adam Dziadek

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. dr hab. Andrzej Hejmej

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Anna Tenczyńska

anna.tenczynska@uw.edu.pl

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Agnieszka Wnuk

dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka

zaneta_nalewajk@o2.pl

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Agnieszka Smaga

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr hab. Beata Śniecikowska

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Marek Kaźmierczak

Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Mariusz Pisarski

dr Piotr Kubiński

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Urszula Pawlicka

Wydział Mediów, Aalto University, Finlandia

dr Weronika Lipszyc

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

dr Robert Birkholc

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Współpracownicy:

dr hab. Mirosław Filiciak

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

dr Grzegorz Grochowski

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

dr Maciej Maryl

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Numer Gabinetu Pracowni

10