Zakład Literatury XX i XXI wieku

http://www.xxwiek.ilp.uw.edu.pl

Informacje ogólne

W zakres prac badawczych i dydaktycznych Zakładu wchodzi literatura, życie literackie i kultura XX i XXI wieku. Zainteresowania pracowników i doktorantów koncentrują się wokół zagadnień:

 • literatury wojny i okupacji,
 • obrazu Zagłady w piśmiennictwie ubiegłego i obecnego stulecia,
 • eseistyki emigracyjnej,
 • miasta jako przestrzeni literatury XX wieku,
 • zastosowań koncepcji Lacana i Blooma do interpretacji literatury XX wieku,
 • związków biografii z tekstem artystycznym,
 • sposobów obecności nadawcy w tekście,
 • współzależności literatury, filozofii i sztuki,
 • nowego historyzmu i jego związków z literaturą,
 • problematyki późnego pisarstwa,
 • prozy po 1989 roku oraz metodologii badań literackich,
 • współczesnej komparatystyki literackiej,
 • zastosowań studiów postkolonialnych do badań nad literaturą polską XX i XXI wieku,
 • instytucji współczesnego życia literackiego.

Zakład prowadzi zajęcia z literatury XX i XXI wieku. Współpracuje też z kierowaną przez dr hab. Alinę Molisak Pracownią Badań Literackiej Kultury Mniejszości oraz z Centrum im. Mordechaja Anielewicza, realizując dla studentów Wydziału Polonistyki i Instytutu Historycznego UW specjalizację z zakresu kultury żydowskiej, tzw. ścieżkę judaistyczną.

Od 2001 roku ukazuje się seria wydawnicza Zakładu i Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury, prezentująca prace indywidualne oraz zbiorowe, będące owocem konferencji organizowanych przez Zakład.

Kierownik

Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz

Pracownicy

Prof. dr hab. Hanna Gosk
Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk
Prof. dr hab. Tomasz Wójcik
Prof UW, dr hab. Jan Potkański
dr hab. Alina Molisak
dr Jagoda Wierzejska
dr Łukasz Pawłowski
dr Karol Hryniewicz (Sekretarz Zakładu)

Doktoranci

prof. dr hab. Hanna Gosk

Joanna Dobosiewicz

Zbigniew Jazienicki

Małgorzata Tarnowska

Magdalena Malińska

Radosław Pulkowski

Mateusz Pytko

Piotr Sadzik

Urszula Siarkiewicz

Damian Strzeszewski

Aleksandra Żdan

prof. dr hab. Andrzej S. Kowalczyk

Aneta Jabłońska

Piotr Kowalczyk

Mariusz Kubik

Aleksandra Ratajczak

prof. dr hab. Tomasz Wójcik

Katarzyna Gościniak

Maciej Jaworski

Piotr Matczuk

Paulina Urbańska

Hanna Żbikowska

Anita Zabłocka-Trojnar

prof. dr hab Andrzej Zieniewicz

Katarzyna Olczak

Paulina Potasińska

Andrzej Wołosewicz

Maria Żukowska

Stefania Wyszyńska

Marcin Czardybon

Małgorzata Piętowska

Katarzyna Szewczyk

Agnieszka Michniewicz

Manoj Kumar

Justyna Pyra

Filip Żelechowski

Konrad Zych

prof. UW, dr hab. Jan Potkański

Anna Michalak

Agnieszka Zielińska

Współpracownicy/Emerytowani członkowie Zakładu

prof. dr hab. Tadeusz Drewnowski
prof. dr hab. Andrzej Gronczewski 
prof. dr hab. Andrzej Lam 

Numer gabinetu zakładowego

20