Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych

Informacje ogólne

Zakład został powołany ustawą Senatu UW w styczniu 2002 r. w miejsce działających równolegle: kierowanego przez prof. dra hab. Janusza Pelca Zakładu Literatury Staropolskiej Oświecenia oraz kierowanego przez prof. dr hab. Alinę Nowicką-Jeżową Zakładu Literatury i Kultury Epok Dawnych.

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z historii literatury czterech epok: średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia, z tradycji antycznej i biblijnej w literaturze i kulturze polskiej, wstępu do nauki o literaturze, a także konwersatoria i seminaria tematyczne.

Kierownik

prof. dr hab. Roman Krzywy

Pracownicy

dr hab. Jacek Głażewski
dr Monika Kowalczyk
dr Jacek Kowzan
dr Radosław Rusnak
dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik

Dotkoranci

mgr Joanna Donefner

mgr Sebastian Musiał

mgr Aldona Sieradzka

Współpracownicy

dr hab. Małgorzata Ciszewska

dr hab. Zofia Rejman, prof. UW

Numery gabinetów zakładowych

22, 43