Konferencja doktorancka “Antagonizm wieszczów. Spór i legenda”

Warszawa, 11-12.01.2019

Informacje ogólne

Antagonizm wieszczów. Spór i legenda

Zaproszenie do udziału w konferencji doktoranckiej

11–12 stycznia 2019 roku

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego na Wydziale Polonistyki UW nadchodzący rok 2019 uznaje za wyjątkowy. Kolejne okrągłe rocznice narodzin i śmierci patrona postrzegamy jako okazję do otwarcia nowego rozdziału w refleksji nad jego twórczością i biografią. Tym razem zamierzamy ją połączyć z namysłem nad dziedzictwem Adama Mickiewicza, którego kolejną rocznicę urodzin będziemy niedługo obchodzić. Przełom lat 2018 i 2019 chcemy uczynić czasem refleksji nad relacjami obu twórców czy raczej – nad recepcją tych relacji we współczesnej kulturze. A wydaje się, że nie różni się ona wiele od wizji przedstawionej przez Manfreda Kridla w książce Antagonizm wieszczów. Rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza z 1925 roku.

W ostatnich latach obserwujemy w kulturze ożywienie zainteresowania romantyzmem, w tym historią sporu między Mickiewiczem a Słowackim. Współcześni twórcy, odbiorcy, ale też badacze opierają się na legendzie literackiej kształtującej się przez lata i wydaje się, że na naszych oczach tworzą jej nową wersję.

Proponujemy zatem poddać dyskusji dzieje tego wyjątkowego agonu – zarówno w tradycji badawczej, jak i w kulturze popularnej. Poniżej przedstawiamy listę zagadnień, które mogłyby się stać podstawą wystąpień, choć zaznaczamy, że nie jest to lista zamknięta:

1. Mickiewicz – Słowacki: dialog osób, dialog dzieł.

2. Spór o formę artystyczną – propozycje Mickiewicza i Słowackiego.

3. Kształtowanie się mitu antagonizmu i jego recepcja w późniejszych badaniach.

4. Jak Mickiewicz i Słowacki stawali się bohaterami swoich utworów. Mickiewicz czyta Słowackiego, Słowacki czyta Mickiewicza.

5. Wieszczowie w kulturze popularnej i literaturze współczesnej – nowa legenda”

Czas i miejsce spotkania:

11–12 stycznia 2019 roku, kampus centralny Uniwersytetu Warszawskiego.

Plany publikacji:

Planujemy publikację artykułów po wcześniejszych recenzjach.

Data nadsyłania zgłoszeń konferencyjnych

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy do 25 listopada 2018 roku pod adresem: antagonizm.wieszczow@gmail.com. Prosimy o abstrakt wystąpienia (do 1000 znaków ze spacjami) wraz z rekomendacją opiekuna naukowego.

Kontakt do organizatorów

W sprawie pytań, sugestii czy wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami pod adresami:

antagonizm.wieszczow@gmail.com lub anna.rzepniewska@student.uw.edu.pl.

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego

mgr Anna Rzepniewska

prezes KNJS UW

Opieka naukowa:

dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW

opiekun naukowy KNJS UW

dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska