Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dan Brown – poprzednicy i kontynuatorzy

Warszawa, 25-26.02.2019

Informacje ogólne

Pragniemy zaprosić Państwa na organizowaną przez Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego krajową konferencję naukową, zatytułowaną Dan Brown – poprzednicy i kontynuatorzy. Tytuł ten formułujemy bardzo szeroko: po to, by zebrać jak najwięcej wypowiedzi literaturoznawców, kulturoznawców i filozofów o spuściźnie tego płodnego autora. Przedmiotem naszego namysłu zamierzamy zatem uczynić wspomnianą w tytule twórczość literacką Dana Browna oraz jej rozmaite antycypacje i naśladownictwa. Zachęcamy więc do pogłębionej lektury słynnych powieści Dana Browna: Kod Leonarda da Vinci, Anioły i demony, Inferno, Zwodniczy punkt, Zaginiony symbol, Początekczy Cyfrowa twierdza.

Zapraszamy także do proponowania wystąpień dotyczących autorów sensu largo (czy to na zasadzie antycypacji, kontynuacji czy sprzeciwu) związanych z myślą Dana Browna, pośród których można wymienić chociażby: Michaela Grubera, Steve’a Berry’ego, Giulia Leoniego, Charlesa Brokawa, Stevena Savile’a, Lewisa Perdue, Williama Noela, Reviela Netza czy Julię Navarro.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 25-26 lutego 2019 roku.

Na zgłoszenia tematów referatów wraz z krótkimi streszczeniami (ok. 800 znaków) oczekujemy do dnia 31 grudnia 2018 roku. Prosimy kierować je na adres e-mailowy: annawietecha@uw.edu.pl

Informację o zakwalifikowaniu referatu przekażemy do 15 stycznia 2019 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Obejmuje ona materiały konferencyjne, udział w przerwach kawowych i obiadach oraz udział w uroczystej kolacji, która odbędzie się pierwszego dnia konferencji. Opłata ta zostanie przeznaczona także na pokrycie kosztów publikacji recenzowanego tomu pokonferencyjnego, którego wydanie planujemy w 2020 roku.

Kontakt do organizatorów

Dr Anna Wietecha, mgr Katarzyna Jaworska

annawietecha@uw.edu.pl

tel. 691 538 991